Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
884818 1/ADM/2024 Dostawa środków czystości dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2024-02-16 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
881183 MOB.D.271.pn1.2024 Modernizacja budynku Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy – Dostawa i montaż agregatów systemu klimatyzacji w budynku przy ul. Grodzkiej 7-11 Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2024-02-09 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
870859 2024/BZP 00010379 Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Muzeum oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2024-01-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
815182 Zapytanie o szacowanie wartości zamówienia na wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2023-09-18 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
734559 Dostawa środków czystości dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2023-03-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
659046 nr 2022/BZP 00332554/01 z dnia 2022-09-05 Zaprojektowanie i wykonanie Sali sensorycznej dla dzieci w obiekcie przy ul. Mennica 6 w ramach zadania pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańska 5 i przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2022-09-14 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
641874 2022/BZP 00267526/01 Zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańska 5 i przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2022-08-08 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
630867 2022/BZP 00221894/01 Zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańska 5 i przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2022-07-04 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
590712 Dostawa artykułów biurowych dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2022-04-01 13:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
566527 Dostawa środków czystości dla Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2022-02-04 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
735768 2023/BZP 00105699/01 Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Muzeum oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2023-03-21 14:33:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Service Go to
731622 2023/BZP 00105699/01 Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Muzeum oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2023-03-03 13:34:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
711017 nr 2022/BZP 00526082/01 z dnia 2022-12-30 Ochrona fizyczna osób i mienia na terenie Muzeum oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2023-01-11 10:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
697519 2022/BZP 00465213/01 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2023-02-08 12:25:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
695236 2022/BZP 00456742/01 Zaprojektowanie i wykonanie Sali sensorycznej dla dzieci w obiekcie przy ul. Mennica 6 w ramach zadania pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańska 5 i przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2022-12-30 13:06:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
664922 nr 2022/BZP 00353677/01 z dnia 2022-09-19 Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie, dostosowaniu na potrzeby muzealne obiektów wchodzących w skład strefy DAG Fabrik Bromberg wraz z budową parkingu w ramach zadania : FABRYKA KULTURY - ZAGOSPODAROWANIE POZOSTAŁYCH BUDYNKÓW DAG FABRIK BROMBERG Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2022-11-17 12:07:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
652910 2022/BZP 00309505/01 Zakup i dostawa wyposażenia w ramach zadania pn. Poszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez dostosowanie lokalu przy ul. Gdańska 5 i przy ul. Mennica 6 na potrzeby muzealne Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy 2022-10-11 14:23:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to