Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
630922 D.171.1.2022.EZ. „Wykonanie prac remontowych w Szkole Podstawowej we Wręczy i w Szkole Podstawowej im. J. A. Maklakiewicza w Mszczonowie w ramach przedsięwzięcia „Szkoła dostępna dla każdego” Sylwia Glezner 2022-07-08 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
636277 RG.271.1.15.2022.KM Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska, w Mszczonowie Katarzyna Marzoch 2022-07-21 09:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634981 RG.271.1.16.2022.SG Rozbudowa infrastruktury drogowej w gminie Mszczonów poprzez: budowę, rozbudowę i przebudowę dróg gminnych Sylwia Glezner 2022-07-21 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
619481 RG.271.1.14.2022.SG „Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach” Sylwia Glezner 2022-06-13 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
615265 RG.271.1.12.2022.SG „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego” Sylwia Glezner 2022-06-08 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
613351 RG.271.1.13.2022.SG „Prowadzenie obsługi bankowej budżetu Gminy Mszczonów oraz podległych jednostek organizacyjnych w latach 2022-2026”. Sylwia Glezner 2022-05-31 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
606724 RG.271.1.11.2022.KM Budowa fontanny typu „DRY PLAZA” w Mszczonowie Katarzyna Marzoch 2022-05-19 10:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
599871 RG.271.1.9.2022.KM Rozbudowa i przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Piekarach – etap II Katarzyna Marzoch 2022-04-28 11:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
593097 RG.271.1.5.2022.JS „Przebudowa ulicy Sołeckiej w Strzyżach” Justyna Skrzypkowska 2022-04-13 12:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
579536 RG.271.2.8.2022.RG „Rozbudowa bazy oświatowej w gminie Mszczonów poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Piekarach” Sylwia Glezner 2022-03-16 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
578292 RG.271.1.7.2022.SG „Rozbudowa ulicy Północnej w Mszczonowie.” Sylwia Glezner 2022-03-11 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
575023 „Remont istniejących fragmentów dróg metodą powierzchniowego utrwalenia na terenie Gminy Mszczonów w roku 2022r.” Justyna Skrzypkowska 2022-03-04 12:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
573628 RG.271.1.6.2022.SG Dostawa, montaż oraz włącznie do sieci agregatu prądotwórczego (samoczynne zasilanie rezerwy) w Ratuszu w Mszczonowie. Sylwia Glezner 2022-02-25 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings