Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
256129 Elementy mieszadła na WKF C Wojciech Rekuć 2019-09-20 10:13:00 Inquiry Go to
257368 Rozszerzenie funkcjonalności plotera HP DesignJet T2530 MFP Monika Zelwach 2019-09-25 07:48:00 Inquiry Go to
257849 Kalendarze ścienne na rok 2020 Monika Zelwach 2019-09-25 10:13:00 Inquiry Go to
256741 Pojazd elektryczny wyposażony w hak holowniczy przystosowany do ciągnięcia obciążenia min.500kg Wojciech Rekuć 2019-09-26 13:32:00 Inquiry Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
256211 Wykonanie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK Sp. z o.o.)”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.4 – Rozwój OZE – Zintegrowane inwestycje terytorialne. Monika Zelwach 2019-09-16 13:12:00 Inquiry Go to
253809 Wykonanie i montaż tablic informacyjnych/pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. „Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na terenie ROF – Etap III (MPWiK Sp. z o.o.)”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa III – Czysta energia, Działanie 3.4 – Rozwój OZE – Zintegrowane inwestycje terytorialne. Monika Zelwach 2019-09-11 14:37:00 Inquiry Go to
251903 Zestaw analityczny do mineralizacji ścieków i osadów wraz dostawą wag analitycznych. Wojciech Rekuć 2019-09-06 11:32:00 Inquiry Go to
250362 Urządzenie wielofunkcyjne Monika Zelwach 2019-08-28 08:24:00 Inquiry Go to
249260 Komputer DELL Monika Zelwach 2019-08-27 10:33:00 Inquiry Go to
233327 Budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa Marek Olejnik 2019-08-12 12:00:00 Announcement about order Go to
244137 Dmuchawa biogazu CL 60/1 VG Monika Zelwach 2019-08-09 12:35:00 Inquiry Go to
245576 Komputer DELL Monika Zelwach 2019-08-07 09:54:00 Inquiry Go to
245588 Skaner FUJITSU Monika Zelwach 2019-08-06 10:04:00 Inquiry Go to
242299 Macerator z podstawą i napędem Monika Zelwach 2019-08-05 12:51:00 Inquiry Go to