Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
233327 Budowa i wdrożenie komputerowego systemu nadzoru nad siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej miasta Rzeszowa Marek Olejnik 2019-07-23 12:00:00 Go to

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
219349 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o. Marek Olejnik 2019-06-17 12:00:00 Go to
230963 Tablet z akcesoriami Monika Zelwach 2019-06-07 13:26:00 Go to
224183 Drukarka termotransferowa wraz z akcesoriami Monika Zelwach 2019-05-17 12:19:00 Go to
222033 Zmiana komunalnego osadu ściekowego w produkt nie będący odpadem Marek Olejnik 2019-05-15 12:00:00 Go to
217377 Pompa śrubowa Netzsch Wojciech Rekuć 2019-04-23 12:18:00 Go to
213483 Sukcesywna dostawa włazów, pokryw włazów, krat ulicznych ściekowych, rusztów krat, skrzynek ulicznych do zasuw, pokryw skrzynek do zasuw, skrzynek hydrantowych, pokryw skrzynek hydrantowych. Monika Zelwach 2019-04-11 14:30:00 Go to
201703 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych na obiektach MPWiK Sp. z o.o. Marek Olejnik 2019-04-08 12:00:00 Go to
212651 Tablety z akcesoriami Monika Zelwach 2019-04-03 12:21:00 Go to
211135 Tablety z akcesoriami Monika Zelwach 2019-03-28 13:53:00 Go to
211121 Ploter HP Monika Zelwach 2019-03-28 13:35:00 Go to