Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
697181 6/2022/MAR/DT Sukcesywna dostawa worków do selektywnej zbiórki odpadów Marcin Dym 2022-12-07 10:27:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
690378 PN/27/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach Roman Wierus 2022-11-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
689143 31/AW/2022 Dostawa papieru ksero A-4 80 g/m2 Andrzej Weiss 2022-11-18 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
690273 32/AW/2022 Dostawa zimowego płynu do spryskiwaczy w pojemnikach 5l Andrzej Weiss 2022-11-18 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
686070 PN/26/2022 Udzielenie leasingu operacyjnego na dostawę samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową i windą do MPGK sp. z o.o. w Katowicach Teresa Manowska 2022-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
671011 PN/23/2022 Wykonanie projektu oraz montaż przenośnika rurowego wraz z wykonaniem przesypów gwarantujących szczelność całego układu linii technologicznej na wydziale Sortowania i Odzysku. Roman Wierus 2022-11-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
672204 PN/24/2022 Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie zmielonych odpadów wielkogabarytowych o kodzie 19 12 12 Daniel Urbański 2022-11-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
682004 Dostawa i ułożenie boksów o wysokości 3,2 m z bloków betonowych. Roman Wierus 2022-11-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
679429 7/AK/2022 Akumulatory ANDRZEJ KOCIKOWSKI 2022-10-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
669221 PN/20/2022 Sukcesywny odbiór, transport i zagospodarowanie w procesie recyklingu odpadów o kodzie 15 01 07 – opakowania ze szkła pochodzącego z gospodarstw domowych Daniel Urbański 2022-10-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
669297 PN/21/2022 Dostawa energii elektrycznej do obiektów będących w zarządzie MPGK sp. z o.o. w Katowicach Roman Wierus 2022-10-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
431671 8/UR/2021 Pomiary elektryczne Adam Czeczota 2021-03-08 13:58:28 Zapytanie o propozycję Service Go to