Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
618443 12/AW/2022 MLEKO UHT 3,2 Andrzej Weiss 2022-05-30 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
617961 Zakup 2 sztuk kontenerów rolkowych z hakowym systemem załadunku o pojemności 34 m3 Aleksander Bigewski 2022-05-30 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
615528 DT/SC/3500/2022 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego DMC 3500 kg z zabudową skrzyniową i windą załadowczą, zasilanego olejem napędowym Krzysztof Król 2022-05-31 12:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
617245 3/2022/MAR/DT Zakup pojemników na odpady - sukcesywna dostawa Marcin Dym 2022-05-31 12:20:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
608242 PN/04/2022 Rozbudowa (modernizacja) PSZOK-u przy ulicy Zaopusta 70 w Katowicach Roman Wierus 2022-06-13 10:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
619265 PN/09/2022 Dostawa oleju napędowego na potrzeby MPGK Sp. z o.o. w Katowicach Roman Wierus 2022-06-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
602336 PN/05/2022 Przebudowa obecnej bazy Zakładu Oczyszczania MPGK w Katowicach przy ulicy Bankowej 10 Teresa Manowska 2022-05-25 10:30:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
611621 11/AW/2022 Dostawa wody mineralnej gazowanej i niegazowanej w butelkach 1.5 l PET " KURACJUSZ BESKIDZKI " Andrzej Weiss 2022-05-16 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
608312 3/ZI/2022 Zakup i dostawa drukarki Jacek Pilch 2022-05-12 07:27:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
607201 01/WL/04/2021 wycena dostawy i ułożenia boksów o wysokości 3,2 m z bloków betonowych „80” Wojciech Łagoń 2022-05-11 14:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
607540 10/AW/2022 MLEKO UHT 3,2 Andrzej Weiss 2022-05-09 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
607348 9/AW/2022 Dostawa papieru ksero A-4 80 g/m2 Andrzej Weiss 2022-05-09 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Supply Go to
603269 2/ZI/2022 Zakup i dostawa sprzętu komputerowego Adam Klaja 2022-05-06 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
596850 PN/06/2022 Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową skrzyniową i windą załadowczą do Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Katowicach Teresa Manowska 2022-05-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
602913 1/ZI/2022 Zakup i dostawa oprogramowania Eset Endpoint Antivirus Adam Klaja 2022-04-30 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
603804 3/ZI/2022 Zakup i dostawa drukarki Jacek Pilch 2022-04-29 11:45:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
431671 8/UR/2021 Pomiary elektryczne Adam Czeczota 2021-03-08 13:58:28 Zapytanie o propozycję Service Go to