Plan of proceedings for a year 2021

Ordered object Order type Order mode Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
Modernizacja Stadionu Lekkoatletycznego w Kielcach przy ul. L. Drogosza 1 Construction work Basic mode - no negotiation 406504 45000000 IV quarter No Show content - 2021-01-28 14:59:37 2021-01-28 14:17:19
Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmująca sprzedaż i dystrybucję gazu dla obiektów sportowo-rekreacyjnych MOSIR w Kielcach w okresie 12 miesięcy Delivery Basic mode - no negotiation 273367 09123000 II quarter No - - 2021-01-28 14:27:32 2021-01-28 14:27:32
Dostawa chemicznych środków czystości, artykułów gospodarczych i higienicznych na 2022 Delivery Basic mode - no negotiation 137220 39800000 IV quarter No Show content - 2021-01-28 14:50:24 2021-01-28 14:50:24
Ochrona fizyczna osób i mienia w obiektach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w roku 2022 Service Basic mode - no negotiation 359800 79710000 IV quarter No Show content - 2021-01-28 14:53:42 2021-01-28 14:53:42
Usługi sprzątania i utrzymania czystości na terenie obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach w roku 2022 Service Basic mode - no negotiation 271200 90910000 IV quarter No Show content - 2021-01-28 14:58:23 2021-01-28 14:58:23