Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
718453 BZP.271.2.2023 Zakup i dostawa przenośnych komputerów w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” BZP 2023-02-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
721193 BZP.271.4.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych gminy Mosina marzec-grudzień 2023 r. BZP 2023-02-24 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717940 BZP.271.3.2023 Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych gminy Mosina w lutym 2023 r. BZP 2023-01-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
714666 BZP.271.1.2023 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów z obiektów i terenów publicznych gminy Mosina BZP 2023-01-23 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
708849 BZP.271.29.2022 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych gminy Mosina w 2023 r.” BZP 2023-01-16 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
706071 BZP.271.27.2022 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Mosina BZP 2022-12-30 15:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
705425 BZP.271.28.2022 „Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości zamieszkałych gminy Mosina w styczniu 2023 r.” BZP 2022-12-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
704596 RO.271.11.2022 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRDOKÓW CZYSTOŚCI NA 2023 ROK RO 2022-12-22 20:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
705723 BZP.271.18.2022 Dostawa i montaż wyposażenia komputerowo-audiowizualnego w Szkole Podstawowej w Rogalinku BZP 2022-12-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
704395 RO.271.12.2022 ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH NA 2023 ROK RO 2022-12-21 20:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
703292 BZP.271.26.2022 Usługa ubezpieczenia majątku i interesu majątkowego oraz ubezpieczenie pojazdów Gminy Mosina BZP 2022-12-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
699541 BZP.271.23.2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie BZP 2022-12-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
628031 OŚ.6130.31.2022.MD Wykonanie obsadzenia donic – lato 2022 r. wraz z pielęgnacją 2022-06-30 14:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
605241 Nr sprawy PR.271.1.2022 „Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Mosina” PR 2022-04-29 14:32:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
580026 OŚ.6232.67.2021.KO Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Mosina 2022-03-14 12:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
554329 OŚ.6140.18.2021.DG Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich z terenu gminy Mosina w roku 2022. 2022-01-10 14:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481190 OŚ.271.1.2021.RL Obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE w Mosinie 2021-07-23 10:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
441476 SG.271.3.2021 Opracowanie i konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku SG 2021-04-13 10:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to