Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648309 BZP.271.12.2022 Budowa ul. Dembowskiego w Mosinie BZP 2022-08-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
634062 BZP.271.8.2022 Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach BZP 2022-08-02 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
637412 BZP.271.9.2022 Bieżące utrzymanie terenów zieleni publicznej w gminie Mosina – koszenie poboczy dróg i ulic oraz terenów zieleni BZP 2022-07-20 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
636712 BZP.271.7.2022 Zakup mebli na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mosinie BZP 2022-07-15 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
631845 BZP.271.11.2022 Budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru ul. Mostowej w Rogalinku BZP 2022-07-14 13:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
627447 OŚ.6120.3.2020.IB Wykonanie i dostawa tablicy informującej o formie ochrony przyrody: ,,UŻYTEK EKOLOGICZNY ROSICZKOWY STAW" oraz mapy z lokalizacją użytku ekologicznego. 2022-07-04 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
624492 BZP.271.4.2022 Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno BZP 2022-06-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
622659 OŚ.6120.1.2022 Wykonanie zabiegów pielęganacyjnych na drzewie pomnikowym rosnącym na działce nr ewid. 837/3 obręb Mosina. 2022-06-14 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
622673 OŚ.6131.173.2020.IB Wykonanie zabiegów pielęganacyjnych (wiązań) na drzewie pomnikowym rosnącym na działce nr ewid. 381 obręb Radzewice. 2022-06-14 15:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
613192 BZP.271.5.2022 Dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/32 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzewicach BZP 2022-06-13 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
618185 BZP.271.6.2022 Budowa oświetleń drogowych na terenie Gminy Mosina – Cz. I BZP 2022-06-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
628031 OŚ.6130.31.2022.MD Wykonanie obsadzenia donic – lato 2022 r. wraz z pielęgnacją 2022-06-30 14:26:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
605241 Nr sprawy PR.271.1.2022 „Zakup i dostawa materiałów promocyjnych dla Gminy Mosina” PR 2022-04-29 14:32:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
580026 OŚ.6232.67.2021.KO Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag na terenie Gminy Mosina 2022-03-14 12:58:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
554329 OŚ.6140.18.2021.DG Zapewnienie gotowości przyjęcia, opieki i wyżywienia zwierząt gospodarskich z terenu gminy Mosina w roku 2022. 2022-01-10 14:36:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481190 OŚ.271.1.2021.RL Obsługa punktu informacyjno-konsultacyjnego programu CZYSTE POWIETRZE w Mosinie 2021-07-23 10:51:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
441476 SG.271.3.2021 Opracowanie i konsultacje Strategii Rozwoju Gminy Mosina do 2030 roku SG 2021-04-13 10:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to