Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
940998 WFE.271.11.2024.WFE Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mostowej w Mogilnie Karolina Popielarz 2024-07-08 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
940470 WFE.271.10.2024.WFI Udzielenie kredytu długoterminowego na kwotę 8.112.280,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2024 z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne i na rozchody Karolina Popielarz 2024-07-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
936079 WFE.271.9.2024.WGS Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 254 Brzoza – Wylatowo w m. Żabno w km od 50+253 do 53+776 Karolina Popielarz 2024-06-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
926047 WFE.271.17.2023.WFE Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka Karolina Popielarz 2024-05-27 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
929727 Zakup środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mogilnie Karolina Popielarz 2024-05-24 11:30:00 - Supply Go to
929670 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie Karolina Popielarz 2024-05-24 11:00:00 - Supply Go to
926750 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w parku miejskim w Mogilnie Łukasz Kuntowski 2024-05-22 10:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Construction work Go to
927343 WGS.600.28.2024 Demotnaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno Judyta Nowakowska 2024-05-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
927342 WGS.600.27.2024 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno Judyta Nowakowska 2024-05-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
916277 Urząd Miejski w Mogilnie zaprasza do złożenia oferty dostawę urządzeń mobilnych - tabletów firmy Apple iPAD 10.9" (10 generacji) MPQ03FD/A w ilości 27 szt. Paweł Grycza 2024-04-26 09:00:00 - Supply Go to
912927 WGS.600.18.2024 Utrzymanie i pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Mogilno w 2024 roku Judyta Nowakowska 2024-04-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
894182 WFE.271.7.2024.WGS Przebudowa drogi gminnej nr 140242C Bielice-Gozdanin Karolina Popielarz 2024-03-15 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
746372 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno w 2023 r. Judyta Nowakowska 2023-04-14 11:35:14 Zapytanie ofertowe Service Go to
354209 Dostawa laptopów i oprogramowania na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć szkolny w placówkach oświatowych Gminy Mogilno. Jakub Łuczkowiak 2020-06-23 14:29:29 Zapytanie ofertowe Supply Go to
346297 Dostawa laptopów i oprogramowania na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć szkolny w placówkach oświatowych Gminy Mogilno. Jakub Łuczkowiak 2020-06-03 14:59:05 Zapytanie ofertowe Supply Go to
336708 Utzrymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych Gminy Mogilno Teresa Szczechowicz 2020-04-27 08:22:11 Zapytanie ofertowe Service Go to
335413 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć szkolny w placówkach oświatowych Gminy Mogilno. Jakub Łuczkowiak 2020-04-24 09:47:35 Zapytanie ofertowe Supply Go to