Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Action
227694 Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i zarządzanie parkingiem przy ul. Sądowej, ul. Al. Armii Krajowej, dz. nr 622/4 oraz 632/2 obręb Mogilno, przez ustalony w umowie czas (procedura druga) Łukasz Kuntowski 2019-06-24 12:00:00 Go to
229870 "Renowacja ogrodzenia przy Ratuszu w Mogilnie" Łukasz Kuntowski 2019-06-12 10:00:00 Go to
229233 „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie bezpiecznych przejść dla pieszych na terenie miasta Mogilno” Łukasz Kuntowski 2019-06-07 10:00:00 Go to
196591 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie Karolina Popielarz 2019-04-29 12:00:00 Go to
211764 Zorganizowanie wypoczynku krajowego, dla dzieci i młodzieży w czasie letnich wakacji szkolnych w 2019 r. - miejsce :polskie morze Krzysztof Krajewski 2019-04-23 12:00:00 Go to
216006 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby pracowników Urzedu Miejskiego w Mogilnie Magdalena Skibiszewska 2019-04-17 10:00:00 Go to
211488 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych: ul. Czesława Miłosza, ul. Adama Asnyka i ul. Stanisława Wyspiańskiego w Mogilnie” Teresa Szczechowicz 2019-04-12 13:00:00 Go to
210328 Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającego udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie i zarządzanie parkingiem przy ul. Sądowej, ul. Al. Armii Krajowej, dz. nr 622/4 oraz 632/2 obręb Mogilno, przez ustalony w umowie czas Łukasz Kuntowski 2019-04-12 12:00:00 Go to
211309 Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego na zadanie pn. "Budowa ścieżek rowerowych w ciągu ulic: Narutowicza, Dworcowej i Hallera w Mogilnie". Teresa Szczechowicz 2019-04-12 12:00:00 Go to
210440 Ogłoszenie o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem będzie zaprojektowanie, sfinansowanie, wybudowanie, zarządzanie i utrzymanie schroniska dla zwierząt, a także świadczenie usług w ramach wybudowanej infrastruktury, przez ustalony w umowie czas. Łukasz Kuntowski 2019-04-12 12:00:00 Go to