Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
774578 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 67/5 oraz 79 obręb Wieniec (miejscowość Kopczyn), gmina Mogilno Łukasz Kuntowski 2023-06-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
774585 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej na dz. nr 290 oraz 334 obręb Wszedzień, gmina Mogilno Łukasz Kuntowski 2023-06-08 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
772637 WFE.271.7.2023.WGS Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Mogilno - duszyniówki II etap Karolina Popielarz 2023-06-12 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
772687 WFE.271.8.2023.WGS Remonty dróg na terenie gminy Mogilno - nakładki bitumiczne Karolina Popielarz 2023-06-13 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
769134 WFE.271.6.2023.WFI Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2023 w wysokości 2.000.000,00 zł Karolina Popielarz 2023-06-27 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
772133 Kosz na śmieci Łukasz Kuntowski 2023-05-31 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
769663 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stawiska, gmina Mogilno Łukasz Kuntowski 2023-05-26 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
770394 Dostawa artykułów biurowych na potrzeby pracowników Urzędu Miejskiego w Mogilnie Iwona Knasińska 2023-05-26 11:00:00 - Supply Go to
770349 Zakup środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Mogilnie Iwona Knasińska 2023-05-26 11:00:00 - Supply Go to
769357 Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego o wymiarach pola gry 20,0 m x 32,0 m wraz z zadaszeniem o konstrukcji samonośnej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Mogilnie, działka nr 627/1, 628/2 obręb Mogilno, gmina Mogilno wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnej zezwalającej na realizację robót budowlanych Łukasz Kuntowski 2023-05-26 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
766606 Doposażenie placu zabaw w miejscowości Stawiska, gmina Mogilno Łukasz Kuntowski 2023-05-19 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
763320 Opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej zagospodarowania terenu działki oznaczonej geodezyjnie jako nr 1110/2 obręb Mogilno, gmina Mogilno Łukasz Kuntowski 2023-05-15 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
745337 WFE.271.4.2023.WFI Udzielenie kredytu długoterminowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Mogilno na rok 2023 w wysokości 10.000.000,00 zł Karolina Popielarz 2023-05-09 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
754590 WGS.600.32.2023 Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno Judyta Nowakowska 2023-04-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
748317 Renowacja obelisku upamiętniającego rozstrzelanie Polaków na Polach Świerkówieckich wraz z otoczeniem w Mogilnie, dz. nr 116/2 Łukasz Kuntowski 2023-04-17 12:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
746372 Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mogilno w 2023 r. Judyta Nowakowska 2023-04-14 11:35:14 Zapytanie ofertowe Service Go to
354209 Dostawa laptopów i oprogramowania na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć szkolny w placówkach oświatowych Gminy Mogilno. Jakub Łuczkowiak 2020-06-23 14:29:29 Zapytanie ofertowe Supply Go to
346297 Dostawa laptopów i oprogramowania na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć szkolny w placówkach oświatowych Gminy Mogilno. Jakub Łuczkowiak 2020-06-03 14:59:05 Zapytanie ofertowe Supply Go to
336708 Utzrymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych Gminy Mogilno Teresa Szczechowicz 2020-04-27 08:22:11 Zapytanie ofertowe Service Go to
335413 Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby prowadzenia zdalnych zajęć szkolny w placówkach oświatowych Gminy Mogilno. Jakub Łuczkowiak 2020-04-24 09:47:35 Zapytanie ofertowe Supply Go to