Postępowania Aktualne

ID Nazwa Wystawiający Data Zakończenia Akcje
207182 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gębicach Łukasz Kuntowski 2019-03-21 10:00:00 Przejdź
196591 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mogilnie Karolina Popielarz 2019-03-22 12:00:00 Przejdź
200947 Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Mogilno Karolina Popielarz 2019-04-01 12:00:00 Przejdź

Postępowania Zakończone

ID Nazwa Wystawiający Data Zakończenia Akcje
206792 Papier ksero na potrzeby Gminy Mogilno Magdalena Skibiszewska 2019-03-18 13:00:00 Przejdź
206770 Zakup środków czystości i artykułów chemicznych na potrzeby Gminy Mogilno Magdalena Skibiszewska 2019-03-18 12:00:00 Przejdź
202831 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej Mogilno-Wiecanowo Łukasz Kuntowski 2019-03-08 10:00:00 Przejdź
200857 Artykuły biurowe Magdalena Skibiszewska 2019-02-28 12:00:00 Przejdź
198984 Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr 487/4 w Gębicach Łukasz Kuntowski 2019-02-27 10:00:00 Przejdź
198167 [SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA] "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Gębicach II Etap" Łukasz Kuntowski 2019-02-21 12:00:00 Przejdź
195215 Dostawa kwiatów rabatowych . Olga Cierzniewska 2019-02-08 12:00:00 Przejdź
195207 Wykaszanie mechaniczne i chemiczne w uprawach leśnych Olga Cierzniewska 2019-02-08 11:00:00 Przejdź
194488 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu świetlicy wiejskiej w Zbytowie Łukasz Kuntowski 2019-02-08 10:00:00 Przejdź
190648 Zakup tablic: Sołtys Teodor Pryka 2019-01-28 09:45:00 Przejdź