Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
739210 IGN.271.8.2023.JD Przebudowa stacji wodociągowych i ujęć wody wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w Mirosławcu Górnym i Bronikowie, gm. Mirosławiec Justyna Darłak 2023-04-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
737895 IGN.271.7.2023.JD Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na 4 budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Mirosławiec - Szkoła Podstawowa w Mirosławcu, Szkoła Podstawowa w Piecniku, Przedszkole "Słoneczko" w Mirosławcu Górnym, Ośrodek Kultury w Mirosławcu Justyna Darłak 2023-04-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
729674 IGN.271.3.2023.JD Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec i transporcie tych odpadów do Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Wardyniu Górnym Justyna Darłak 2023-03-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
712318 IGN.271.1.2023.JD „Transport uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Mirosławiec do przedszkoli, szkół i placówek zapewniających odpowiednią formę kształcenia w 2023 roku” Justyna Darłak 2023-01-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
696942 IGN.271.37.2022.JD Dostawa 1 szt. fabrycznie nowego samochodu osobowego z napędem hybrydowym typu plug-in. Justyna Darłak 2022-12-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
676566 IGN.271.30.2022.JD „Budowa świetlicy we wsi Toporzyk wraz z zagospodarowaniem terenu”. Justyna Darłak 2022-11-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
654841 IGN.271.22.2022.JD Usługa polegająca na zimowym utrzymaniu dróg w latach 2022-2024 (dwa sezony) na terenie gminy i miasta Mirosławiec. Justyna Darłak 2022-09-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
652693 IGN.271.21.2022.JD „Termomodernizacja budynku po byłej Przychodni Zdrowia w Mirosławcu z przebudową pomieszczeń, dostosowaniem dla niepełnosprawnych i instalacją fotowoltaiczną”. Justyna Darłak 2022-09-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
643956 IGN.271.18.2022.JD „Przebudowa dróg gminnych w Mirosławcu – ul. Krótka i ul. Zamkowa (ostatni odcinek).” Justyna Darłak 2022-08-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
630393 IGN.271.13.2022.JD „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem do jeziora Kosiakowo.” Justyna Darłak 2022-07-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
628099 IGN.271.15.2022.JD „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym oraz wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych.” Justyna Darłak 2022-06-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
622625 IGN.271.14.2022.JD „Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Mirosławiec do Instalacji Komunalnej w Wardyniu Górnym oraz wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki i/lub worki do gromadzenia odpadów komunalnych.” Justyna Darłak 2022-06-14 11:15:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings