Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
648838 WI.271.28.2022 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim w ramach projektu pn. „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim" Agnieszka Siporska 2022-08-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
567821 WI.271.1.2022 Ogłoszenie wstępne dot. organizowania publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. Agnieszka Siporska 2023-03-31 09:59:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
641425 WI.271.26.2022 Przewóz do szkół dzieci niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki Agnieszka Siporska 2022-08-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
641575 WI.271.24.2022 Zakup, montaż i uruchomienie ogólnodostępnej stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Mińsku Mazowieckim Agnieszka Siporska 2022-08-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634255 WI.271.20.2022 Remont istniejących linii kablowych oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem istniejących słupów oświetleniowych w mieście Mińsk Mazowiecki Joanna Gałązka 2022-07-29 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
611167 WI.271.8.2022 Zaprojektowanie i wybudowanie instalacji fotowoltaicznej obiektów użyteczności publicznej Miasta Mińsk Mazowiecki Joanna Gałązka 2022-07-29 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
641140 WI.271.25.2022 Budowa siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej Nr 5 – Siłownia na Piątkę Joanna Gałązka 2022-07-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
636554 WI.271.22.2002 Remont ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego Marta Flisek-Tkacz 2022-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
638252 Opracowanie dokumentacji peojektowej na dostawę 6 stacji ładowania pojzdów elektrycznych (autobusów) wraz z utwardzeniem terenu pozwalajacym na bezkolizyjny podjazd do stacji Agnieszka Siporska 2022-07-25 15:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
635092 WI.271.21.2022 Roboty drogowe w mieście Mińsk Mazowiecki - remont nawierzchni jezdni asfaltowej ulic: Zygmunta Kazikowskiego i Świętokrzyskiej Joanna Gałązka 2022-07-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
633063 WI.271.17.2022 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej budowy budynku wielorodzinnego komunalnego przy ul. Mariana Skrzyneckiego w Mińsku Mazowieckim wraz z infrastrukturą towarzyszącą Joanna Gałązka 2022-07-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
626247 WI.271.15.2022 Zakup urządzenia do czyszczenia ulic w Mińsku Mazowieckim Marta Flisek-Tkacz 2022-07-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings