Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
351264 GM-P.271.5.2020 Zaciągnięcie długoterminowego kredytu w wysokości 6.798.985,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 2020 roku Anna Pawelczyk 2020-07-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
325324 GM-P.271.3.2020 Dostawa autobusów elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Miasto Szczytno – miasto zrównoważonego transportu publicznego etap II” Anna Pawelczyk 2020-05-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
268006 Odbiór odpadów komunalnych z terenu miasta Szczytno Anna Pawelczyk 2019-12-03 10:00:00 - Service Go to