Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
885588 RZ-III.271.1.2.2024 Dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem do remontu dróg na terenie gminy Miączyn Jarosław Stoń 2024-02-19 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
875364 RZ-III.271.1.1.2024 Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki – II etap Jarosław Stoń 2024-01-31 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
865921 RZ-III.2710.17.2023 Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki – II etap Jarosław Stoń 2024-01-04 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864981 RZ-III.2710.16.2023 Budowa drogi wewnętrznej od km 0+019,15 do km 0+510,45 w miejscowości Miączyn-Stacja Jarosław Stoń 2024-01-03 13:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
864971 RZ-III.2710.16.2023 Przebudowa drogi gminnej nr 110761L od km 0+013,86 do km 0+693,59 w miejscowości Zawalów-Kolonia. Jarosław Stoń 2024-01-03 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
853525 RZ-III.2710.14.2023 Budowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Świdniki – II etap Jarosław Stoń 2023-12-11 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
852686 RZ-III.2710.13.2023 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach 8 Edycji Programu Polski Ład Jarosław Stoń 2023-12-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
839038 RZ-III.2710.12.2023 Budowa chodników na terenie gminy Miączyn Jarosław Stoń 2023-11-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
824268 RZ-III.2710.11.2023 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączyn i Miączyn-Kolonia Jarosław Stoń 2023-10-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
804831 RZ-III.2710.10.2023 Remont drogi gminnej Nr 110729L na odcinku od km 0+003,00 do km 1+547,00 Jarosław Stoń 2023-09-07 15:02:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
804658 RZ-III.2710.9.2023 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowości Miączyn i Miączyn-Kolonia Jarosław Stoń 2023-09-25 11:51:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
797546 RZ-III.2710.8.2023 Dowóz i odwóz dzieci w roku szkolnym 2023/2024 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kotlicach oraz Szkoły Podstawowej w Miączynie Jarosław Stoń 2023-08-28 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
762624 ZP.2710.7.2023 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z adaptacją pomieszczeń na Gminne Centrum Kultury Jarosław Stoń 2023-07-31 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740344 ZP.2710.5.2023 Budowa drogi gminnej w miejscowości Horyszów Jarosław Stoń 2023-08-02 14:59:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
740578 ZP.2710.6.2023 Dostawa kruszywa wraz z wbudowaniem do remontu dróg na terenie gminy Miączyn Jarosław Stoń 2023-04-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
731734 ZP.2710.3.2023 Dostawa infrastruktury komputerowej w ramach Konkursu Grantowego ,,Cyfrowa Gmina". Jarosław Stoń 2023-06-14 12:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
737208 ZP.2710.4.2023 Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Miączyn. Jarosław Stoń 2023-05-05 00:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to