Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
717920 3/23 „Przebudowa budynku zakładu patomorfologii wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naprawą dróg, chodników i ich oświetleniem”. Etap II - Wymiana zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z naprawą dróg, chodników i ich oświetleniem. Dział Zamówień 2023-02-03 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
715218 2/23 Dostawa leków w ramach Programu lekowego do Apteki Szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach Dział Zamówień 2023-02-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
720921 5/23 Usługa odbioru, transportu oraz termicznego unieszkodliwienia odpadów medycznych i weterynaryjnych świadczona dla SPZZOZ w Gryficach Dział Zamówień 2023-02-23 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
709494 64-22 Dostawa płynów dializacyjnych do apteki szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach Dział Zamówień 2023-01-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
715031 1/23 Dostawa endoprotez, protez, ekspanderów piersiowych dla SPZZOZ w Gryficach Dział Zamówień 2023-01-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
699643 46/22 „Informatyzacja czterech szpitali województwa zachodniopomorskiego w ramach projektu pn. „Zachodniopomorskie e-Zdrowie”” Dział Zamówień 2023-01-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
704892 63/22 „Dostawa oraz montaż zespołu komór chłodniczo - mroźniczych do przechowywania 24 ciał na tacach wraz z wózkiem do ich załadunku na potrzeby Zakładu Patomorfologii SPZZOZ w Gryficach” Dział Zamówień 2022-12-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702135 62/22 Dostawa sorbentu do oczyszczania gazów odlotowych dla SPZZOZ w Gryficach Dział Zamówień 2022-12-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
702711 61/22 Dostawa protez żelowych do operacji kręgosłupa dla SPZZOZ w Gryficach Dział Zamówień 2022-12-16 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
699061 58/22 „Przebudowa budynku zakładu patomorfologii wraz z wymianą zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej, naprawą dróg, chodników i ich oświetleniem”. Etap I - przebudowa budynku zakładu patomorfologii - pocovidowe dostosowanie do obowiązujących przepisów. Dział Zamówień 2022-12-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
695386 59/22 Dostawa owoców i warzyw dla SPZZOZ w Gryficach - powtórzenie Dział Zamówień 2022-12-02 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
695404 56-22 Dostawa płytek i wkrętów dla oddziału chirurgii urazowo – ortopedycznej w SPZZOZ w Gryficach Dział Zamówień 2022-12-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
695272 57/22 ,,Dostawa leków w ramach Programu lekowego do Apteki Szpitalnej przy SPZZOZ w Gryficach’’ Dział Zamówień 2022-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings