Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
649412 OR-BP-I.631.9.2022.BT Dostawa fabrycznie nowych gogli taktycznych i rękawic taktycznych. Joanna Rybak-Strachota 2022-08-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
648474 RW-D-III.0631.14.2022.MR Usługa polegająca na organizacji wyjazdu studyjnego dla sołtysów, przedstawicieli rad sołeckich i jst do województwa warmińsko-mazurskiego w dniach 7-9 września 2022 roku Joanna Rybak-Strachota 2022-08-15 23:59:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649521 OR-AG-I.1333.15.2022.KZ Usługę polegającą na świadczeniu usług zaufania – tworzenia i wydawania kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego oraz certyfikatów niekwalifikowanych wraz ze świadczeniem usług komplementarnych dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Joanna Rybak-Strachota 2022-08-16 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647361 OR-KP-III.ZP.U.272.58.2022.AS Zaprojektowanie i realizacja działań interwencyjno-rozwojowych w zakresie doskonalenia miękkich kompetencji, w ramach projektu „Odnowa zespołu” Anna Siennicka 2022-08-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
641837 OR-ZW-II.ZP.U.272.56.2022.AR zakup kompleksowej usługi zapewnienia ciągłości pracy urządzeń wielofunkcyjnych oraz jakości wydruków/kopii wykonywanych przez te urządzenia na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych na lata 2022-2024 Anna Radzik 2022-08-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
649188 RF-II-WWI.052.1.7.2022.AM Zakup usługi opracowania publikacji "dobre praktyki" oraz filmu – zapis graficzny podsumowujących realizację projektu MSODI. Dagmara Grzebalska 2022-08-18 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
649368 RF-II-WWI.052.1.6.2022.AM Zakup usługi przygotowania, organizacji i przeprowadzenia spotkania podsumowującego realizację projektu MSODI. Dagmara Grzebalska 2022-08-18 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
642954 CG-R-IV.ZP.U.272.57.2022.LB Cyfryzacja danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego szczebla powiatowego w celu ich publikacji, w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Projekt ASI, współfinansowanego w ramach RPO WM na lata 2014-2020 – dla Gminy Miasta Radomia oraz Powiatów: Grójeckiego, Płockiego, Pruszkowskiego, Warszawskiego Zachodniego, Wołomińskiego, Żyrardowskiego i Szydłowieckiego - tura XIV Luiza Buze 2022-08-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
650630 OR-AG-I.ZP.D.272.60.2022.AS Dostawa oprogramowania i licencji na Informatyczny System Prawa Powszechnego Anna Siennicka 2022-08-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
647509 OR-ZW-II.ZP.D.272.55.2022.AR Dostawa zestawów komputerowych z oprogramowaniem oraz notebooków z oprogramowaniem na potrzeby wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Anna Radzik 2022-08-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
644175 OR-KP-III.272.2.5.2022.SK Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Kontrola w ujęciu Prawa zamówień publicznych”. Dagmara Grzebalska 2022-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
648293 OR-KP-III.272.2.7.2022.PR Zapewnienie bazy hotelowo-konferencyjnej w związku z planowaną organizacją spotkania dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Joanna Rybak-Strachota 2022-08-10 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
647887 Nr sprawy OR-BP-I.631.9.2022.BT Dostawa fabrycznie nowych: past i szczoteczek do zębów, mydeł w kostce, baterii AAA i AA oraz latarek. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedmiotu zamówienia który został zawarty w załączniku nr 1. Dagmara Grzebalska 2022-08-09 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
647133 OR-OP-V.025.12.2022.MM Usługa dostępu do zdalnego tłumacza języka migowego Joanna Rybak-Strachota 2022-08-08 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
642609 NW-W-I.ZP.U.272.47.2022.AP wykonanie usługi archiwizacji ok. 320 metrów bieżących dokumentacji przejętej przez Województwo Mazowieckie, a wytworzonej przez zlikwidowaną jednostkę Wojewódzki Zarząd Melioracji Wodnej i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz jej poprzedników prawnych i podmioty, nad którymi jednostka sprawowała nadzór Ada Pisarska 2022-08-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
637380 RF-II-WSI.ZP.U.272.54.2022.MK Przeprowadzenia badania i opracowanie broszury pn. “Badanie ścieżek rozwoju laureatów konkursów Startuj z Mazowsza i Innowator Mazowsza” Marta Kowalczyk 2022-08-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
645271 RW-OW-I.0631.5.2022.AJ Wykonanie i dostarczenie 100 okolicznościowych statuetek szklanych w opakowaniach ozdobnych. Dagmara Grzebalska 2022-08-05 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
646037 OR-AG-II.2601.9.124.2022.DK Usługa cateringowa w dniach: 8, 27, 28 września, 24 października oraz 7 listopada dla łącznie 404 osób. Joanna Rybak-Strachota 2022-08-04 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
635942 OR-ZW-II.ZP.D.272.52.2022.LB Dostawa 6 szt. nowych, wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2022 r., samochodów osobowych typu kareta (sedan)/ hatchback Luiza Buze 2022-08-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
643600 OR-KP-III.272.2.4.2022.IK Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna dla liderów pierwszej pomocy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie” Joanna Rybak-Strachota 2022-08-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
623028 NI-II.3240.3.2022.DW Usługa polegająca na sporządzaniu wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach (w formie operatów szacunkowych) na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2022 r. Joanna Rybak-Strachota 2022-07-26 15:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
615875 CG-II.0631.1.2022.KO Dostarczenie trzech zestawów okularów VR Oculus Quest 2 - 256 GB wraz z kontrolerami oraz akcesoriami tj. paskiem Elite Quest 2 z baterią, zestawem dopasowującym do Quest 2, futerałem Oculus Quest 2 lub walizką do przechowywania sprzętu Oculus Quest 2. Joanna Rybak-Strachota 2022-07-05 10:55:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
599290 OR-KP-III.2403.20.1.2022.IK Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Joanna Rybak-Strachota 2022-06-30 09:25:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599177 OR-KP-III.2403.27.2022.KZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Audytor wiodący systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg PN-ISO 37001:2017-05”. Joanna Rybak-Strachota 2022-05-19 15:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
594161 RW-D-III.0631.1.2022.MR Zaprojektowanie, wypożyczenie i organizacja namiotu wystawienniczego wraz z wyposażeniem oraz bieżącej obsługi na 15 imprezach plenerowych w województwie mazowieckim w ramach akcji informacyjno - promocyjnej „KSOW i KGW obok Ciebie”. Dagmara Grzebalska 2022-06-10 11:11:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
594408 KP-IV.501.2.6.2022.DP Przeprowadzenie inwentaryzacji i dokumentacji architektury województwa mazowieckiego z lat 1945-1989 na obszarze powiatów: gostynińskiego, płockiego, Miasta Płocka, sierpeckiego, żuromińskiego, mławskiego, płońskiego, ciechanowskiego, pułtuskiego, sochaczewskiego, nowodworskiego, legionowskiego, warszawskiego zachodniego, żyrardowskiego, grodziskiego, pruszkowskiego i opracowanie wyników inwentaryzacji. Joanna Rybak-Strachota 2022-05-16 09:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
593193 OR-KP-III.2403.27.2022.KZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Audytor wiodący systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg PN-ISO 37001:2017-05”. Joanna Rybak-Strachota 2022-04-11 14:50:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
591859 ZD-Z-I.8044.1.1.2022.AĆ-nr 1 Usługa realizacji w 2022 r. przez lekarza uprawnionego do wykonywania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zadań 1) kontroli planowych, 2) kontroli doraźnych, 3) konsultacji Joanna Rybak-Strachota 2022-05-12 11:57:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
590174 OR-KP-III.2403.24.2022.OD Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Zasady prezentowania fotografii w Internecie i wydawnictwach drukowanych” dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dagmara Grzebalska 2022-05-24 10:49:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
589910 RW-OW-I.0633.1.2022.AJ Opracowanie projektu graficznego dla programu pn. „Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych”, wydruk i dostawa czeków okolicznościowych oraz tabliczek z podziękowaniami dla projektu programu Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych oraz dla innych programów dofinansowywanych przez Województwo Mazowieckie w zakresie działania Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Joanna Rybak-Strachota 2022-04-01 16:02:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to