Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
855645 OR-AG-II.2601.3.156.2023.DK Dostawa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie pieczątek imiennych, nagłówkowych, datowników, polimerów, tuszownic do pieczątek w 2024 r. Beata Kurek 2023-12-06 08:30:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
855466 OR-AG-II.2601.5.262.2023.MC Dostawa kwiatów ciętych oraz kompozycji kwiatowych na potrzeby UMWM w Warszawie, w 2024 roku. Beata Kurek 2023-12-06 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
855246 OR-D-III.272.142.2023.AP Dostawa zestawu zasilania (agregat prądotwórczy, stacja zasilania, dodatkowa bateria) oraz 67 stacji zasilania na potrzeby społeczności lokalnych i regionalnych Ukrainy Ada Pisarska 2023-12-06 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
857159 OR-ZW-I.2601.15.4.2023.MI Systematyczna dostawa prasy w wersji elektronicznej na rzecz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych w 2024 r. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia na warunkach i w zakresie określonym w projektowanych postanowieniach umowy Beata Kurek 2023-12-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
854252 OR-AG-II.2601.233.2022.MC Usługa wykonania i dostawy flag: Polski – 126 szt., Mazowsza – 126 szt., Unii Europejskiej – 10 szt. Beata Kurek 2023-12-14 08:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
845721 OR-D-III.272.128.2023.AR Usługa udzielenia kredytu obrotowego na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego Województwa Mazowieckiego w latach 2024-2026 Anna Radzik 2023-12-14 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
847883 OR-D-III.272.127.2023.LB Dostawa samochodów na rzecz instytucji kultury Luiza Buze 2023-12-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
857107 OR-D-III.272.132.2023.AP Świadczenie usług Utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, realizacja Modyfikacji i Zadań związanych z działaniem Systemu e-Urząd w przypadkach niezwiązanych z jego Usterkami lub Awariami Ada Pisarska 2024-01-03 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
853527 OR-D-III.272.139.2023.AS Świadczenie usług medycznych profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie medycyny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Anna Siennicka 2023-12-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
854733 CG-C-II.272.6.2023.AS Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi audytu systemu dziedzinowego do konsultacji społecznych „wDialogu”, wdrażanego w ramach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji” (Projekt ASI), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Beata Kurek 2023-12-04 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
854360 OR-AG-II.2601.4.38.2023.DK Usługa sprzątania w budynku przy ul. Nowy Zjazd 1 w 2024 roku. Beata Kurek 2023-12-04 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
852931 OR-D-III.272.141.2023.DG Wykonanie i dostawa ekologicznych gadżetów promocyjnych Dagmara Grzebalska 2023-12-01 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
851200 OR-D-III.272.122.2023.AR Modernizacja infrastruktury sieciowej Węzła Regionalnego w celu podniesienia bezpieczeństwa infrastruktury i systemów zainstalowanych w Węźle Regionalnym Anna Radzik 2023-12-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
853756 RW-D-IV.7161.34.2023.PB Usługa cateringowa w dniu 15 grudnia 2023 r. dla 80 osób na spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania Beata Kurek 2023-12-01 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
851668 OR-KP-III.272.3.8.2023.AW Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej: • I grupa: Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 • II grupa: Audytor wiodący Systemu Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2015-10 z akredytacją IRCA Beata Kurek 2023-11-30 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
853734 KM-KZ-V.064.16.2023.EJ Zakup 150 szt. stojaków na prasę. Beata Kurek 2023-11-30 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
850839 OR-P.7120.70.1.2023.RK Usługa polegająca na sporządzeniu przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego na piśmie, w formie operatu szacunkowego, opinii określającej wysokość odszkodowania za usunięcie 29 drzew. Beata Kurek 2023-11-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
851960 Nr sprawy OR-BP-III.631.7.2023.BT Usługa transportu materiałów sanitarnych na Ukrainę w ramach projektu transgranicznego Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 Mazovia4UA. Zamówienie finansowane jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Beata Kurek 2023-11-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
801721 OR-AG-VI.2632.125.2023.TO zakup i dostawa 68 sztuk nowych opon zimowych klasy premium do samochodów służbowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Joanna Rybak-Strachota 2023-08-03 09:46:45 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
680425 NW-W-I.0222.9.2017.KA Usługa dezynfekcji materiałów archiwalnych, zwanych dalej „archiwaliami”, metodą fumigacji poprzez dezynfekcję gazową, w łącznej szacowanej ilości do 61 metrów bieżących. Przedmiotem zamówienia jest także usługa transportu archiwaliów do Archiwów Państwowych oraz do Archiwum Zakładowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Dagmara Grzebalska 2022-11-07 14:27:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
674252 OR-KP-III.272.2.10.2022.AW Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej pt. „Gospodarka odpadami – obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w kontekście unijnego planu działania dot. gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ)”. Dagmara Grzebalska 2022-10-20 11:01:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
659302 OR-OP-IV.134.1.2022.MK Zakup systemu informatycznego do obsługi Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego na lata 2022-2024 Dagmara Grzebalska 2022-10-18 08:15:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
655365 RW-D-III.0631.18.2022.JD Usługa polegająca na zorganizowaniu i zrealizowaniu szkolenia specjalistycznego w formie wizyty studyjnej do Portugalii „Przykłady działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” dla przedstawicieli Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW, partnerów KSOW oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego w dniach 3-7 października lub 10-14 października 2022 roku. Dagmara Grzebalska 2022-10-18 08:56:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
650749 OR-KP-III.272.2.11.2022.IK Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Szacowanie szkód łowieckich w uprawach jednorocznych”. Dagmara Grzebalska 2022-08-19 10:16:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
641571 OR-AG-I.2601.101.2022.MR Zakup 13 sztuk niszczarek dokumentów. Dagmara Grzebalska 2022-08-22 10:14:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
623028 NI-II.3240.3.2022.DW Usługa polegająca na sporządzaniu wycen nieruchomości lub praw ustanawianych na nieruchomościach (w formie operatów szacunkowych) na rzecz Województwa Mazowieckiego w 2022 r. Joanna Rybak-Strachota 2022-07-26 15:47:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
615875 CG-II.0631.1.2022.KO Dostarczenie trzech zestawów okularów VR Oculus Quest 2 - 256 GB wraz z kontrolerami oraz akcesoriami tj. paskiem Elite Quest 2 z baterią, zestawem dopasowującym do Quest 2, futerałem Oculus Quest 2 lub walizką do przechowywania sprzętu Oculus Quest 2. Joanna Rybak-Strachota 2022-07-05 10:55:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
599290 OR-KP-III.2403.20.1.2022.IK Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń okresowych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Joanna Rybak-Strachota 2022-06-30 09:25:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
599177 OR-KP-III.2403.27.2022.KZ Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia pt. „Audytor wiodący systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg PN-ISO 37001:2017-05”. Joanna Rybak-Strachota 2022-05-19 15:09:00 Zapytanie ofertowe Service Go to