Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
699020 Zakup części do TERMINATORA zgodnie z zestawieniem. Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-12-05 12:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
693831 DKO/DI/11/2022 „Dostawa kwasu octowego technicznego 50% wraz z transportem i przeładunkiem w okresie 90 dni od dnia podpisania umowy” Dział planowania i zamówień 2022-12-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
691839 RDF/11/2022 r „SUKCESYWNY ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE PALIWA ALTERNATYWNEGO RDF O KODZIE 19-12-10 z okresem realizacji do 90 dni od dnia podpisania umowy z możliwością składania ofert częściowych.” Dział planowania i zamówień 2022-12-22 08:27:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
697537 Dostawa węgli aktywnych wraz z usługa utylizacji Główny Technolog 2022-12-02 13:24:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
691049 2. Sprzedaż używanego kompaktora Ł-35K Stalowa Wola (na podwoziu ładowarki kołowej Ł-35). Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-12-02 10:10:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
691042 1. Sprzedaż używanej ładowarki Manitou MT-732 Seria E-E3 Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-12-02 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
694248 Zakup kabli elektrycznych. Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-11-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
692877 „Remont 27 kontenerów typu KP-4, KP-7, KP-10, KP-20, KP-30” Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-11-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
691418 Remont instalacji przeciwpożarowej. Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-11-21 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
689914 „Remont 25 kontenerów typu KP-4, KP-7, KP-10, KP-20, KP-30” Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-11-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
690350 Ekran ochronny przy hali nadawy - 2 szt po 14,6 m. Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-11-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
690414 Wymiana odwodnienia liniowego przed halą i w hali biologii. Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-11-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
689513 Zakup sadzonek tui. Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-11-16 15:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
689871 „Remont 25 kontenerów typu KP-4, KP-7, KP-10, KP-20, KP-30” Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-11-15 09:43:02 Zapytanie ofertowe Service Go to
671363 Zakup spirali do przenośnika 40H30. Wydział Księgowości i rachunkowości 2022-10-05 14:07:17 Zapytanie ofertowe Supply Go to
598241 wymiana przesypu między urządzeniami linii sortowniczej odpadów komunalnych Wydział Utrzymania Ruchu 2022-04-08 12:21:04 Zapytanie ofertowe Service Go to
535526 MUT/DI/11/2021 „Wykonanie modernizacji układu technologicznego przygotowania biogazu ze składowiska odpadów” (Master - Odpady i Energia Sp. z o.o. w Tychach przy ul. Lokalna 11). Dział planowania i zamówień 2021-11-15 12:30:40 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
437455 materiały elektryczne Wydział Utrzymania Ruchu 2021-03-22 09:09:56 Zapytanie ofertowe Supply Go to
383019 dostawa oleju Mobil Pegasus 610 Wydział Utrzymania Ruchu 2020-10-06 09:05:11 Licytacja Supply Go to