Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
666467 MKP/01/ZP/2022 Modernizacja drogi gminnej nr 815058Z w ciągu ul. Mikołaja Kopernika oraz ul. Wilków Morskich wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich – modernizacja drogi, odcinek nr 2" Sławomir Szwaja 2022-10-14 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
529804 MKP/01/ZP/2021 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu wraz z nadzorem inwestorskim dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa portu rybackiego wraz z drogą dojazdową do obiektów rybackich położonych w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wilków Morskich”. Sławomir Szwaja 2021-11-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings