Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
450675 2021/BZP 00040461/01 zakup odczynników do oznaczania parametrów krytycznych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz oddziałów: Anestezjologii Intensywnej Terapii i Noworodków. Katarzyna Krikiel 2021-05-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
445016 2021/S070-177746 Przedmiotem zamówienia dostawa : zakup, dostawa: Rękawice Medyczne j.u. wg. N/w Zakresów 1-11 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie Małgorzata Jacher 2021-05-11 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
443498 2021/S 067-172903 Dostawa leków, substancji recepturowych płynów do utrwalania materiału biologicznego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie- 11/2021 Monika Cholewa 2021-05-13 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
450433 2021/BZP 00040009/01 dostawa Sprzętu medycznego jednorazowego użytku Katarzyna Krikiel 2021-05-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
454546 2021/BZP 00047140/01 dostawa zużywalnych elementów służące do operowania z użyciem neuronawigacji oraz ZESTAW DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ WRAZ Z DZIERŻAWĄ SYSTEMU DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ Małgorzata Jacher 2021-05-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
452214 22/2021 Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Krzysztof Gołas 2021-05-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
452234 23/2021 Zakup oraz dostawa fabrycznie nowego 9 osobowego (8+1) samochodu do przewozu pacjentów dializowanych Krzysztof Gołas 2021-05-14 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
410408 114/2020 Zakup, dostawa, wdrożenie, uruchomienie: infrastruktura obsługi środowiska IT w ramach warstwy lokalnej MSIM Krzysztof Gołas 2021-05-20 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
453507 2021/S 086-221677 zakup, dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie akceleratora, przeszkolenie w zakresie obsługi, demontaż wraz z utylizacją posiadanego aktualnie przez Zamawiającego akceleratora oraz dostosowanie infrastruktury i pomieszczeń Katarzyna Krikiel 2021-06-01 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
448111 19/2021 Remont dachów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Krzysztof Gołas 2021-05-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
449390 2021/BZP 00038131/01 Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i elektronarzędzi dla Zespołu Warsztatów i Sekcji Energetyczno – Cieplowniczej Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie. Karolina Strzałba 2021-05-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
437234 2021/S 055-136402 Przedmiotem zamówienia dostawa : stymulatory, defibrylatory, introduktory, elektrody, prowadniki, papier, akcesoria, sprzęt do elektrofizjiologii Zakres 1 do 22 dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie przez okres 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Karolina Strzałba 2021-04-29 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
447338 2021/BZP 00034422/01 Sukcesywna dostawa artykułów i materiałów elektrycznych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SPZOZ w Tarnowie.-Dział Techniczny Karolina Strzałba 2021-04-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
437266 2021/S 055-137658 świadczenie ciągłej usługi ochrony fizycznej terenu oraz obiektów szpitalnych (budynki i budowle) w tym również Ośrodka Zdrowia Psychicznego zlokalizowanych w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 178 a i 178 Katarzyna Krikiel 2021-04-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
443894 2021/BZP 00029175/01 Dostawa koncentratu wodorowęglanowego w kanistrach jednorazowego użytku dla potrzeb Ośrodka Dializ oraz komponentów do pozaustrojowego oczyszczania krwi dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do realizacji na lata 2021/2022 - 15/2021 Monika Cholewa 2021-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
443560 2021/BZP00028645/01 zakup i dostawa systemu do wykonywania aterektomii rotacyjnej wraz z dzierżawą konsoli,koszulki naczyniowe do nakłucia tętnicy promieniowej, mikrocewnik do przewlekłych udrożnień, prowadniki do angioplastyki obwodowej dla Pracowni Angiokardiografii Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie Małgorzata Jacher 2021-04-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
435024 2021/BZP 00017433/01 Dostawa środków ochrony indywidualnej oraz wyrobów jednorazowych z włókniny dla Szpitala Wojewódzkiego Im. Św. Łukasza w Tarnowie Małgorzata Jacher 2021-04-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
437193 2021/BZP 00020029/01 Przedmiotem zamówienia jest dostawa IGŁY DO BIOPSJI MAMMOTOMICZNEJ oraz ZESTAW DO NIEINWAZYJNEGO WSPOMAGANIA ODDECHU U NOWORODKÓW NCPAP Karolina Strzałba 2021-04-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
431814 2021/S 045-110301 Dostawa leków onkologicznych i leków różnych dla Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie - 4/2021 Monika Cholewa 2021-04-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings