Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
927678 Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. "Remont wieży i elewacji kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim" Edyta Liczner 2024-06-20 11:00:00 Zapytanie o cenę Construction work Go to
941556 PA.271.6.2024.EL Zapytanie ofertowe na opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Lubań na lata 2025-2035 Edyta Liczner 2024-06-21 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
938067 PA.271.4.2024.EL Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Radogoszczy w ramach zadania inwestycyjnego pn. „ Utworzenie Klubu Malucha na 20 miejsc opieki w Radogoszczy, Radogoszcz 61b” Edyta Liczner 2024-06-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
938833 PA.271.5.2024.EL Bezpieczniej w Gminie Lubań- budowa oświetlenia drogi gminnej dz. Nr 1211 w Henrykowie Lubańskim Edyta Liczner 2024-06-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
932831 Zapytanie ofertowe na zadanie pn. Modernizacja budynku kościoła w Mściszowie Edyta Liczner 2024-06-28 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
940203 Modernizacja budynku plebanii w Kościelniku Edyta Liczner 2024-07-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
931811 PA.271.3.2024.EL Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Uniegoszczy- Gmina Lubań Edyta Liczner 2024-06-10 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
913914 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Uniegoszcz, ul. Jałowcowa" Agnieszka Rybak 2024-04-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
902498 Remont wieży i elewacji kościoła Parafialnego p.w. św. Mikołaja w Henrykowie Lubańskim Edyta Liczner 2024-04-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
900236 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. "Droga dojazdowa do gruntów rolnych - Uniegoszcz, ul. Jałowcowa" Agnieszka Rybak 2024-03-22 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
870794 Dostawa i transport materiału kamiennego tłucznia niesortowanego na potrzeby remontowe dróg gminnych Gminy Lubań w roku 2024. Agnieszka Rybak 2024-01-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
870752 Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską do realizacji robót przy drogach gminnych, wewnętrznych, placach, parkingach itp. na terenie Gminy Lubań w roku 2024. Agnieszka Rybak 2024-01-12 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
859831 PA.27119.2023.EL Dożywianie dzieci w przedszkolach na terenie Gminy Lubań Edyta Liczner 2023-12-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
841924 PA.271.16.2023.EL Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenów Gminy Lubań Edyta Liczner 2023-12-06 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
850768 Opracowanie dokumentacji projektowej zadania inwestycyjnego pn. "Oświetlenie drogi, ulica Jałowcowa w Uniegoszczy etap projektowy całej pętli na nulicy Jałowcowej" Agnieszka Rybak 2023-11-28 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
842056 PA,271.17.2023.EL Zakup energii elektrycznej do obiektów oraz jednostek organizacyjnych Gminy Lubań Edyta Liczner 2023-11-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
116534 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Katarzyna Januszewicz 2018-02-22 12:50:00 - - Go to