Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667508 PA.271.21.2022.EL IV postępowanie na zadanie pn. MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W M. PISARZOWICE W FORMULE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ Edyta Liczner 2022-10-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
656263 PA.271.10.2022.EL III postępowanie na zadanie pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Pisarzowice” w formule zaprojektuj i wybuduj Edyta Liczner 2022-09-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650589 PA.271.19.2022.EL II postępowanie na zadanie : „Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj. Edyta Liczner 2022-09-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
647906 PA.271.18.2022.EL Rozbudowa sieci wodociągowej w Nawojowie Śląskim Edyta Liczner 2022-08-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644893 PA.271.17.2022.EL Budowa sieci kanalizacyjnej w okolicy ulicy Granicznej w Uniegoszczy Edyta Liczner 2022-08-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
644594 „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubań na rok 2022” Agnieszka Rybak 2022-08-08 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
636322 PA.271.13.2022.EL II postępowanie na zadanie pn. " Przebudowa drogi ul. Widokowa, Uniegoszcz-Gmina Lubań" Edyta Liczner 2022-08-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
636967 PA.271.14.2022.EL Przebudowa drogi gminnej w Henrykowie Lubańskim, Gmina Lubań Edyta Liczner 2022-08-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
636982 PA.271.11.2022.EL „Przebudowa drogi gminnej w Kościelnikach Dolnych z drogi szutrowej na drogę o nawierzchni bitumicznej – Gmina Lubań” Edyta Liczner 2022-08-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
635111 PA.271.12.2022.EL „Termomodernizacja budynków szkolno-przedszkolnych na terenie Gminy Lubań- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pisarzowicach” w formule zaprojektuj i wybuduj. Edyta Liczner 2022-08-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
642270 PA.271.15.2022.EL Pisarzowice droga dojazdowa do gruntów rolnych Edyta Liczner 2022-08-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
116534 Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska Katarzyna Januszewicz 2018-02-22 12:50:00 - - Go to