Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
620610 IZP.271.9.2022 „Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 866 w miejscowości Lisie Jamy wraz z modernizacją oświetlenia w technologii LED” Zamówienia Publiczne 2022-06-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619222 IZP.271.8.2022 Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny) w Dąbkowie”- dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Zamówienia Publiczne 2022-06-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
619455 IZP.271.7.2022 Dostawa sprzętu komputerowego w ramach programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” Zamówienia Publiczne 2022-06-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
604157 IZP.271.6.2022 Budowa drogi dojazdowej i dróg osiedlowych wraz z infrastrukturą (kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny) w Dąbkowie” Zamówienia Publiczne 2022-05-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
598562 IZP.271.5.2022 „Budowa i przebudowa infrastruktury drogowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Lubaczów” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - edycja pierwsza Zamówienia Publiczne 2022-05-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
597825 IZP.271.4.2022 Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 866 w miejscowości Lisie Jamy wraz z modernizacją oświetlenia w technologii LED Zamówienia Publiczne 2022-05-05 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
577248 IZP.271.3.2022 Budowa zaplecza szatniowo-sanitarnego na boisku sportowym w Wólce Krowickiej Zamówienia Publiczne 2022-03-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
565081 IZP.271.2.2022 USŁUGA Z ZAKRESU ZAGOSPODAROWANIA LASU ORAZ POZYSKANIA I ZRYWKI DREWNA W LASACH MIENIA KOMUNALNEGO GMINY LUBACZÓW W ROKU 2022 Zamówienia Publiczne 2022-01-31 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
559925 IZP.271.1.2022 „Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2021/2022” – etap II - PIECZYWO Zamówienia Publiczne 2022-01-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
556140 IZP.271.28.2021 Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówek szkolnych na terenie gminy Lubaczów w roku szkolnym 2021/2022” – etap II - PIECZYWO Zamówienia Publiczne 2022-01-03 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings