Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
No proceedings

Ended Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Kind Action
278774 Przetarg nieograniczony - „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części” – NZP/TZZ/10/2019 Zamówienia Publiczne LPGK 2020-01-07 09:00:00 Announcement about order Go to
272250 Przetarg nieograniczony: „Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” - NZP/TZZ/9/2019 Zamówienia Publiczne LPGK 2019-12-05 09:00:00 Announcement about order Go to
231685 Ogłoszenie o zamówieniu - „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części” – NZP/TZZ/3/2019 Zamówienia Publiczne LPGK 2019-07-12 09:00:00 Announcement about order Go to
202550 Ogłoszenie o zamówieniu - „Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy” – NZP/TZZ/1/2019 Zamówienia Publiczne LPGK 2019-04-03 09:00:00 Announcement about order Go to
180197 Przetarg nieograniczony - „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy” - NZP/RPOWD/14/2018 Zamówienia Publiczne LPGK 2019-02-05 09:00:00 Inquiry Go to
178503 Ogłoszenie o zamówieniu - "Sukcesywna dostawa paliw ciekłych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części" - NZP/TO/TZZ/13/2018 Monika Pietrak 2019-01-16 09:00:00 Inquiry Go to
176341 „Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części”- NZP/TO/11/2018 Barbara Pierzga 2018-12-21 09:00:00 Inquiry Go to