Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
745189 NZP/TO/2/2023 Dzierżawa pojemników na odpady z opcją zakupu pojemników przez Zamawiającego po zakończeniu okresu dzierżawy Zamówienia Publiczne LPGK 2023-03-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
722594 NZP/TO/TZZ/1/2023 Sukcesywna dostawa paliw ciekłych wraz z płynem AdBlue na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2023-03-06 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
707324 NZP/TZZ/13/2022 Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy Zamówienia Publiczne LPGK 2023-01-19 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
684009 NZP/TUK/12/2022 Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2022-11-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
667683 NZP/TZZ/10/2022 Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2022-10-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
675627 NZP/TUK/11/2022 Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2022-10-21 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
658519 NZP/TZZ/9/2022 Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2022-09-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
645649 NZP/TO/8/2022 Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodu ciężarowego z zabudową śmieciarki na podstawie umowy sprzedaży Zamówienia Publiczne LPGK 2022-08-05 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
638334 NZP/TO/7/2022 Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego należących do LPGK Sp. z o.o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku przekroczenia resursu Zamówienia Publiczne LPGK 2022-07-20 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
624249 NZP/TO/6/2022 Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego należących do LPGK Sp. z o.o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku przekroczenia resursu Zamówienia Publiczne LPGK 2022-06-22 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
598681 NZP/TO/4/2022 „Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów sprzedaży i umów dzierżawy z podziałem na części” Zamówienia Publiczne LPGK 2022-05-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings