Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
877522 NZP/TZZ/1/2024 Ręczne sortowanie odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie ZZO w Legnicy Zamówienia Publiczne LPGK 2024-02-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
883271 NZP/EF/2/2024 Świadczenie usług ubezpieczeniowych na potrzeby Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2024-02-13 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
850704 NZP/TZZ/12/2023 Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2023-12-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
861037 NZP/TO/13/2023 Dostawa dwóch fabrycznie nowych pojazdów z napędem elektrycznym i nadwoziem typu furgon Zamówienia Publiczne LPGK 2023-12-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
844491 NZP/TUK/11/2023 „Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części” Zamówienia Publiczne LPGK 2023-11-17 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
837805 NZP/TZZ/10/2023 Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Legnicy z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2023-11-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
820220 NZP/TO/TZZ/9/2023 Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych kontenerów na odpady komunalne na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2023-09-28 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
801356 NZP/TO/6/2023 Dostawa na potrzeby LPGK Sp. z o. o. samochodów ciężarowych z zabudową śmieciarki na podstawie umów dzierżawy z podziałem na części Zamówienia Publiczne LPGK 2023-09-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
806241 NZP/TO/8/2023 Przeglądy konserwacyjne, przeglądy doraźne oraz naprawy i modernizacje urządzeń transportu bliskiego należących do LPGK Sp. z o. o. wraz z oceną ich stanu technicznego w przypadku przekroczenia resursu Zamówienia Publiczne LPGK 2023-08-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
797882 NZP/TZZ/7/2023 Najem kontenerów socjalnych, sanitarnych oraz biurowego na potrzeby Zakładu Zagospodarowania Odpadów Zamówienia Publiczne LPGK 2023-08-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings