Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
908984 ZSZCKU.0701.4.2024 Usługa Transportu Międzynarodowego dla uczestników projektu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000137450 Krystyna Badyda 2024-04-03 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
906137 ZSZCKU.0701.2.2024 Usługa zapewnienia wyżywienia całodziennego oraz noclegów dla uczestników projektu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000137450 Krystyna Badyda 2024-03-28 13:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
906159 ZSZCKU.0701.3.2024 Organizacja programu edukacyjno - kulturowego na potrzeby mobilności zagranicznej dla uczestników projektu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000137450 Krystyna Badyda 2024-03-28 10:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
906127 ZSZCKU.0701.1.2024 Usługa Transportu Międzynarodowego dla uczestników projektu nr 2023-1-PL01-KA122-VET-000137450 Krystyna Badyda 2024-03-28 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
895384 Przebudowa czterech dróg na terenie powiatu lidzbarskiego Dorota Adamowicz 2024-03-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
876405 PŚZ.272.3.2024 Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa wolnostojącego budynku opieki zdrowotnej – zakładu opiekuńczo leczniczego (ZOL) na terenie istniejącego szpitala w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Bartoszyckiej 3, dz. nr 122/4, 122/5 obręb nr 5 LIDZBARK Dorota Adamowicz 2024-02-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings