Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
415032 270.1.2020 „Wykonanie usług z zakresu utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwoleń w 2021 r.” Łukasz Nowicki 2021-01-25 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
411677 S.271.1.43.2020 Wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych Nadleśnictwa Zwoleń w 2021 roku Łukasz Nowicki 2021-01-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
408453 S.270.11.2020 „Budowa drogi leśnej nr GL/1 wg DSD w Nadleśnictwie Zwoleń w km 0+000 do 1+996” Łukasz Nowicki 2020-12-31 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
402504 S.270.10.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zwoleń w roku 2021 – II postępowanie Łukasz Nowicki 2020-12-15 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
403382 S.270.12.2020 „Prace komunalne i usługi portierskie w roku 2021, pełnione na terenie Nadleśnictwa Zwoleń” Łukasz Nowicki 2020-12-14 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
386767 S.270.5.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zwoleń w roku 2021 Łukasz Nowicki 2020-11-17 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
375457 S.271.1.22.2020 Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Garbatka Letnisko i Krasna Dąbrowa Łukasz Nowicki 2020-09-18 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
359770 S.271.1.2.2020 „Wykonanie usług z zakresu utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwoleń” - II postępowanie Łukasz Nowicki 2020-07-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
312625 271.1.7.2020 Wykonywanie usługi koszenia łąk w Nadleśnictwie Zwoleń w 2020 roku Łukasz Nowicki 2020-02-25 13:44:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
312101 271.1.4.2020 Wykonywanie usług z zakresu ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych Nadleśnictwa Zwoleń w 2020 roku Łukasz Nowicki 2020-02-14 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
307704 S.271.1.2.2020 „Wykonanie usług z zakresu utrzymania dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Zwoleń” Łukasz Nowicki 2020-02-07 12:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings