Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
818281 SA.270.73.2023 Zimowe dokarmianie żubrów – zakup karmy z rozwiezieniem w 2023 roku na terenie Nadleśnictwa Żednia – II etap Mateusz Gutowski 2023-09-25 09:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
778706 SA.270.52.2023 Dostawa kruszywa łamanego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0/31,5 [mm] (C50/30) do konserwacji dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Żednia w 2023 roku Justyna Wysocka 2023-07-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
768290 SA.270.40.2023 Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów zlokalizowanych na terenie Nadleśnictwa Żednia Justyna Wysocka 2023-05-26 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
723954 SA.270.19.2023 Nadzór inwestorski podczas realizacji inwestycji: Odbudowa zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku na terenie Nadleśnictwa Żednia realizowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych’’ Justyna Wysocka 2023-03-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
721873 SA.270.15.2023 Odbudowa zbiornika wodnego Świnobród przy zapewnieniu ciągłości ekologicznej cieku na terenie Nadleśnictwa Żednia realizowana w ramach projektu ,,Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych’’ Justyna Wysocka 2023-02-27 09:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
729371 SA.270.14.2023 Dostawa sortów mundurowych leśnika oraz dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego dla pracowników Nadleśnictwa Żednia w 2023 roku Justyna Wysocka 2023-02-24 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
712191 SA.270.58.2022 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Żednia w roku 2023 – etap III Justyna Wysocka 2023-01-16 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
709348 SA.271.53.2022 Zimowe dokarmianie żubrów – zakup karmy z rozwiezieniem w roku 2023 na terenie Nadleśnictwa Żednia Justyna Wysocka 2022-12-30 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
706323 SA.270.55.2022 Usługa sprzątania pomieszczeń w budynku biurowym Nadleśnictwa Żednia w 2023 roku Justyna Wysocka 2022-12-22 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
699836 SA.270.48.2022 Dostawa oleju napędowego na potrzeby Nadleśnictwa Żednia w roku 2023 Justyna Wysocka 2022-12-12 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings