Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
323405 SA.270.6.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2020 - Leśnictwo Żmigród Marcin Jagieła 2020-03-17 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
296260 S.270.1.10.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2020 - II przetarg Marcin Jagieła 2020-01-08 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
272123 S.270.1.9.2019 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Dukla w roku 2020 Marcin Jagieła 2019-12-06 09:00:00 - Service Go to
267057 S.270.1.8.2019 "Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych siedliska 6510 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe-” III postępowanie przetargowe. Marcin Jagieła 2019-12-04 11:00:00 - Service Go to