Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
699587 S.270.27.2022 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2023 w leśnictwach Świerszczów i Góry” Wojciech Kamiński 2022-12-16 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
678001 S.270.23.2022 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2023” Wojciech Kamiński 2022-11-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
676687 S.270.18.2022 „Remont Leśniczówki Pawłów – nr inwentarzowy 110/27” Wojciech Kamiński 2022-10-31 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
661220 S.270.15.2022 „Przebudowa drogi leśnej głównej nr 05-04-1205 w Leśnictwie Stańków na odc. od km 0+086,18 do km 1+058,84” Wojciech Kamiński 2022-09-23 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641418 ZG.082.14.2022 Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO NATURA 2000 Dobromyśl w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” koszenie 15 ha na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2022 roku. Jakub Oleszczuk 2022-08-22 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
647673 ZG.270.13.2022 ,,Wykaszanie szuwarów, łąk i torfowisk sprzętem mechanicznym wraz z odkrzaczeniem części powierzchni oraz zebraniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2022 roku.” Jakub Oleszczuk 2022-08-11 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
608700 ZG.082.11.2022 Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego na terenie Nadleśnictwa Chełm w ramach realizacji projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedliskprzyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” w 2022 roku. Jakub Oleszczuk 2022-05-13 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
606036 ZG.082.9.2022 Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego na terenie Nadleśnictwa Chełm w ramach realizacji projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedliskprzyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” w 2022 roku. Jakub Oleszczuk 2022-05-05 08:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
544485 ZG.270.14.2021 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2022” Jakub Oleszczuk 2021-12-13 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
527206 ZG.270.11.2021 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2022” Wojciech Kamiński 2021-11-22 08:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
528495 S.270.14.2021 „Remont drogi strategicznej nr 05-04-1703 w Leśnictwie Góry” Wojciech Kamiński 2021-11-15 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
581656 ZG.270.8.2022 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2022 (Harwester 2)” Piotr Kosmala 2022-04-11 13:23:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
572639 ZG.270.7.2022 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2022 (Pakiet 15/2022)” Piotr Kosmala 2022-04-12 13:24:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
570062 ZG.270.6.2022 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2022 (Harwester)” Piotr Kosmala 2022-04-12 13:25:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
562045 ZG.270.1.2022 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2022” Piotr Kosmala 2022-04-12 13:28:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
554692 ZG.270.15.2021 „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Chełm w roku 2022” Piotr Kosmala 2022-04-12 13:09:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
484905 ZG.082.5.2021 Realizacja zadań ochronnych określonych w PZO NATURA 2000 Dobromyśl w ramach projektu pn.: „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 i 2022 roku. Jakub Oleszczuk 2021-10-12 13:34:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
493668 ZG.270.4.2021 ,,Wykaszanie szuwarów, łąk i torfowisk sprzętem mechanicznym wraz z odkrzaczeniem części powierzchni oraz zebraniem i wywiezieniem pozyskanej biomasy na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 roku.” Wojciech Kamiński 2021-09-20 13:36:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
450765 ZG.082.4.2021 Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego na terenie Nadleśnictwa Chełmw ramach realizacji projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedliskprzyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” w 2021 roku. Jakub Oleszczuk 2021-05-11 13:29:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
447413 ZG.082.2.2021 Poszukiwanie i zabezpieczanie lęgowisk żółwia błotnego na terenie Nadleśnictwa Chełm w ramach realizacji projektu „Kompleksowy projekt ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach zarządzanych przez PGL Lasy Państwowe” w 2021 roku Jakub Oleszczuk 2021-04-26 08:12:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
394118 ZG.270.5.2020 Wykonanie usług leśnych szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji na terenie Nadleśnictwa Chełm w 2021 r. i przewidzianych do wykonania w 2022 i 2023 r. Piotr Kosmala 2022-04-12 13:30:00 Przetarg nieograniczony Service Go to