Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
667115 SA.270.10.2022.PD Naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach – postępowanie II Piotr Dąbrowski 2022-10-10 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
655262 SA.270.09.2022.PD Rozbiórka budynku gospodarczego Pasieki 2, 17-220 Narewka, nr inw. 740/108 Piotr Dąbrowski 2022-09-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
651117 SA.270.08.2022PD Naprawa dróg leśnych w Nadleśnictwie Browsk w Gruszkach Piotr Dąbrowski 2022-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
652368 SA.270.11.2022.JK „Naprawa i konserwacja obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach”- ponowne zapytanie ofertowe Jarosław Kosiorek 2022-08-22 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
652354 SA.270.12.2022.JK Konserwacja elewacji drewnianej budynku biura i budynku gospodarczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach Jarosław Kosiorek 2022-08-22 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
648188 SA.270.07.2022.PD Dostawa oleju opałowego w sezonie grzewczym 2022/2023 Piotr Dąbrowski 2022-08-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
647452 SA.270.10.2022JK Wykonanie w 2022 roku obowiązkowych przeglądów technicznych w obiektach zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane: okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego: a) elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska Jarosław Kosiorek 2022-08-11 09:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
629367 SA.270.8.2022.JK Sukcesywna dostawa tonerów do urządzeń kopiująco - drukujących i drukujących na potrzeby Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w 2022 roku Jarosław Kosiorek 2022-06-28 09:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
627739 SA.270.9.2022.JK „Naprawa i konserwacja obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach”- ponowne zapytanie ofertowe Jarosław Kosiorek 2022-06-23 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
625518 SA.270.7.2022.JK Konserwacja elewacji drewnianej budynku biura i budynku gospodarczego Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach Jarosław Kosiorek 2022-06-20 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
624273 SA.270.6.2022.JK „Naprawa i konserwacja obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach” Jarosław Kosiorek 2022-06-15 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
556804 SA.270.2.2021.K.S Dostawa paliw do pojazdów i maszyn Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w 2022r. Krzysztof Szumarski 2021-12-29 14:46:44 Zapytanie ofertowe Supply Go to
337300 SA.270.21.2020 Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Browsk w Gruszkach w roku 2020 – Obręb Lacka Puszcza i Narewka Elżbieta Ostaszewska 2020-04-21 09:27:13 Przetarg nieograniczony Service Go to
244887 Ogłoszenie o zamówieniu (PL/UE) Elżbieta Ostaszewska 2019-07-31 09:47:54 - - Go to
239431 „Koszenie łąk wraz ze zbiorem siana w Nadleśnictwie Browsk w sezonie 2019” w ramach „Kompleksowej ochrony żubra w Polsce” Elżbieta Ostaszewska 2019-07-10 10:11:39 - - Go to