Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
816182 GO.271.1.2023 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2023-09-19 10:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
697019 OA.271.1.2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie Marzena Ratajczak 2022-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
672980 GO.271.4.2022 Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2022-11-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
667741 GO.271.3.2022 Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów Marzena Ratajczak 2022-11-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
666460 GO.271.2.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2022-10-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
556870 GO.271.5.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2022-01-07 15:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
537926 OA.271.3.2021 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek Marzena Ratajczak 2021-11-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
506312 GO.271.3.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2021-10-21 13:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
506314 GO.271.4.2021 Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów Marzena Ratajczak 2021-10-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
511132 OA.271.2.2021 Zakup zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2021-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings