Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
697019 OA.271.1.2022 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, paczek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego w Lesznie Marzena Ratajczak 2022-12-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
672980 GO.271.4.2022 Odbiór, transport i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z terenu Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2022-11-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
667741 GO.271.3.2022 Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów Marzena Ratajczak 2022-11-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
666460 GO.271.2.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2022-10-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
556870 GO.271.5.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2022-01-07 15:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
537926 OA.271.3.2021 Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz kserokopiarek Marzena Ratajczak 2021-11-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
506312 GO.271.3.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2021-10-21 13:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
506314 GO.271.4.2021 Utworzenie i prowadzenie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem zgromadzonych odpadów Marzena Ratajczak 2021-10-12 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
511132 OA.271.2.2021 Zakup zintegrowanego systemu do obsługi gospodarki odpadami komunalnymi w Komunalnym Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2021-09-30 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
436467 GO.271.1.2021 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego Marzena Ratajczak 2021-05-21 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings