Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
770984 NZ.231.040.2023 Budowa drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Oswobodzenia 53a w Katowicach Iwona Lichosik 2023-06-07 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
772804 NZ.231.038.2023 Remont mieszkań VII/2023 Sabina Skomro 2023-06-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
773872 NZ.231.037.2023 Wykonanie kontroli(przeglądów) rocznych i pięcioletnich nieruchomości w zasobach KZGM OEB 1 – 6, zgodnie z wymogami prawa budowlanego Przemysław Olszewski 2023-06-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
766891 NZ.231.036.2023  WYKONANIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ DLA BUDYNKÓW LUB CZĘŚCI BUDYNKU (LOKALU) ZARZĄDZANYCH PRZEZ KZGM W KATOWICACH Renata Łapaj 2023-05-26 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
759445 NZ.231.029.2023 Remont mieszkań VI/2023 Sabina Skomro 2023-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
768191 NZ.231.033.2023 Roczne przeglądy kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach Przemysław Olszewski 2023-05-25 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
763883 NZ.231.031.2023 Zagospodarowanie i rewitalizacja terenu położonego przy ul. Ordona 10a-16a w Katowicach Bożena Musik-Loskot 2023-05-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
764506 NZ.231.035.2023 Opracowanie dokumentacji dla zadania: „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku przy ul. Obrońców Westerplatte 15,15a,15b w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” Renata Łapaj 2023-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
764816 NZ.231.034.2023 Opracowanie dokumentacji dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Markiefki 68 w Katowicach wraz z pełnieniem kompleksowego nadzoru autorskiego . Przemysław Olszewski 2023-05-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
763696 NZ.231.021.2023 "Opracowanie dokumentacji dla zadania: „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Obrońców Westerplatte 13,13a w Katowicach wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” Renata Łapaj 2023-05-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
764844 NZ.231.032.2023 Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obrębie oraz bezpośrednim otoczeniu Budynków Obsługi Podróżnych zarządzanych przez KZGM w Katowicach Renata Łapaj 2023-05-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
760588 NZ.231.023.2023 Renowacja i przebudowa przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy. ul. Skłodowskiej-Curie 42 w Katowicach Przemysław Olszewski 2023-05-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
759705 NZ.231.027.2023 Budowa drogi wewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przy ul. Oswobodzenia 53a w Katowicach Iwona Lichosik 2023-05-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
769129 NZ.231.037.2023 Wykonanie kontroli(przeglądów) rocznych i pięcioletnich nieruchomości w zasobach KZGM OEB 1 – 6, zgodnie z wymogami prawa budowlanego Przemysław Olszewski 2023-05-30 11:28:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
548212 NZ.231.065.2021 Remont mieszkań X/2021 Sabina Skomro 2022-01-19 12:52:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
537856 NZ.231.063.2021 Konserwacja i naprawy awaryjne urządzeń dźwigowych w budynkach zarządzanych przez KZGM w Katowicach Sabina Skomro 2021-12-10 11:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
525318 NZ.231.059.2021 Remont mieszkań IX/2021 Sabina Skomro 2021-11-29 11:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
501060 NZ.231.039.2021 Roczne przeglądy kotłów gazowych dwufunkcyjnych w budynkach KZGM w Katowicach Bettina Wieczorek 2021-09-06 15:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
497071 NZ.231.045.2021 Remont mieszkania przy ul. Zamenhofa 38/5 oraz ul. Francuskiej 27/1 w Katowicach Sabina Skomro 2021-09-21 11:26:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
492443 NZ.231.042.2021 Remont mieszkania przy ul. Ligonia 55/7 w Katowicach Sabina Skomro 2021-09-07 09:17:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
482422 NZ.231.026.2021 Dostawa 2 szt pojazdów samochodowych dostawczych typu MINIVAN lub FURGON na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Przemysław Olszewski 2021-07-23 09:35:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
479804 NZ.231.028.2021 Remont mieszkań VII/2021 Sabina Skomro 2021-08-20 09:20:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
481853 NZ.231.027.2021 Dostawa pojazdu samochodowego o napędzie w 100% elektrycznym – osobowy lub dostawczy typu MINIVAN lub FURGON na potrzeby Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach Przemysław Olszewski 2021-07-19 09:37:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to