Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
65. Udzielenie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań lekarskich osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na terenie działania KPP Oleśnica Service Basic mode - no negotiation 137995.2 - II quarter No Show content Show content 2022-06-09 10:21:30 2022-06-09 10:21:30
62. Rozbiórka budynku C przy ul. Połbina 1 - KWP Wrocław Construction work Basic mode - no negotiation 569105.69 - II quarter Yes Show content Show content 2022-06-09 10:23:53 2022-06-09 10:23:53
63. Remont sanitariatów w SPKP przy ul. Połbina 1 Construction work Basic mode - no negotiation 243902.44 - III quarter Yes Show content Show content 2022-06-09 10:25:00 2022-06-09 10:25:00
64. Remont budynku przewodników psów z aktualizacją dokumentacji Construction work Basic mode - no negotiation 243902.44 - III quarter Yes Show content Show content 2022-06-09 10:25:55 2022-06-09 10:25:55
66.Przegląd, obsługa i naprawa klimatyzacji Service Basic mode - no negotiation 150035.28 - III quarter Yes Show content Show content 2022-07-13 10:59:20 2022-07-13 10:59:20
67. Zaprojektuj i wybuduj - Posterunek Policji w Domaniowie w systemie modułów 3D. Construction work Basic mode - no negotiation 3185524.69 - II quarter Yes Show content Show content 2022-07-13 11:02:41 2022-07-13 11:02:41
68. Dostawa samochodów typu furgon ETDiE (prawo opcji 1-2 szt.) Delivery EN Nieograniczony 1137000 - II quarter No Show content Show content 2022-07-13 11:10:44 2022-07-13 11:10:44
69. Wymiana bramy hangaru (4 przęsła) w obiekcie KWP we Wrocławiu ul. Graniczna 24 Construction work Basic mode - no negotiation 243902.44 - II quarter Yes Show content Show content 2022-07-13 11:12:39 2022-07-13 11:12:39
32.2 Usługi żywienia zbiorowego Service Basic mode - no negotiation 481481.48 - III quarter No Show content Show content 2022-07-13 11:34:25 2022-07-13 11:34:25
70. Zakup 2 szt. Pojazdów typu quad w wersji oznakowanej wraz z gąsienicami i przyczepami do ich transportu Delivery Basic mode - no negotiation 240000 - III quarter No Show content Show content 2022-07-13 11:35:33 2022-07-13 11:35:33
42.8. Sukcesywne dostawy środków barwiących do urządzeń drukujących (zakup uzupełniający dla nowych typów tonerów) Delivery EN Nieograniczony 406504.07 - III quarter No Show content Show content 2022-07-13 11:38:38 2022-07-13 11:38:38
43.12. Zakup i dostawa laptopów (umowa ramowa) Delivery EN Nieograniczony 1910162.6 - III quarter No Show content Show content 2022-07-13 11:40:41 2022-07-13 11:40:41
43.13. Zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych A4 i A3 ( umowa ramowa) Delivery EN Nieograniczony 3820075.78 - III quarter No Show content Show content 2022-07-13 11:41:56 2022-07-13 11:41:56
43.14. Zakup i dostawa drukarek laserowych kolorowych (umowa ramowa) Delivery EN Nieograniczony 692407.32 - III quarter No Show content Show content 2022-07-13 11:44:19 2022-07-13 11:44:19
71. Dostawa depozytariuszy Delivery Basic mode - no negotiation 162601.63 - III quarter No Show content Show content 2022-07-14 14:26:23 2022-07-14 14:26:23
12.6 Dostawa papieru ksero dla KWP/KMP/KPP Delivery EN Nieograniczony 668813.01 - III quarter No Show content Show content 2022-07-27 14:09:32 2022-07-27 14:09:32
9.3. Zakup systemu radiowego do PP Marcinowice Delivery Basic mode - no negotiation 37642.28 - III quarter No Show content Show content 2022-08-03 11:15:36 2022-08-03 11:15:36
35.12. Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas 3- dniowego szkolenia wysokościowego z użyciem śmigłowca dla 20 osób Service Basic mode - no negotiation 25435.18 - III quarter No Show content Show content 2022-08-23 14:59:40 2022-08-23 14:59:40
69.2. Wymiana pokrycia dachowego na hangarze przy ul. Graniczna 24 Construction work Basic mode - no negotiation 243902.44 - II quarter Yes Show content Show content 2022-08-23 15:02:57 2022-08-23 15:02:57
72. Posterunek Policji w Krośnicach - zaprojektuj i wybuduj w systemie modułów 3D Construction work Basic mode - no negotiation 3331359.62 - III quarter Yes Show content Show content 2022-08-24 15:10:27 2022-08-24 15:10:27
73. Posterunek Policji w Janowicach Wielkich i w Podgórzynie - zaprojektuj i wybuduj w systemie modułów 3D Construction work Basic mode - no negotiation 7210816.51 - III quarter Yes Show content Show content 2022-08-24 15:11:41 2022-08-24 15:11:41
41.3. Modernizacja sieci komputerowych (MOB). Przełączniki sieciowe Delivery EN Nieograniczony 93495.94 - III quarter No Show content Show content 2022-08-30 07:42:59 2022-08-30 07:42:59
74. Modernizacja linii światłowodowych (hybrydowych) do punktów radiowych policyjnej sieci światłowodowej na terenie miasta Wrocławia Service Basic mode - no negotiation 345231.07 - III quarter No Show content Show content 2022-08-31 12:16:28 2022-08-31 12:16:28
76. Posterunek Policji w Męcince- zaprojektuj i wybuduj w systemie modułów 3D Construction work Basic mode - no negotiation 2981513.01 - III quarter Yes Show content Show content 2022-09-08 15:02:45 2022-09-08 15:02:45
75. Budowa Komisariatu Policji Wrocław - Stare Miasto oraz Zarządu Centralnego Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości we Wrocławiue w systemie modułów 3D w trybie zaprojektuj i wybuduj Construction work EN Nieograniczony 86037595.93 - III quarter Yes Show content Show content 2022-09-08 15:03:52 2022-09-08 15:03:52
77. Posterunek Policji w Żórawinie- zaprojektuj i wybuduj Construction work Basic mode - no negotiation 3422729.27 - III quarter Yes Show content Show content 2022-09-23 14:10:20 2022-09-23 14:10:20
78, Posterunek w Grębocicach- zaprojektuj i wybuduj Construction work Basic mode - no negotiation 3332391.54 - III quarter Yes Show content Show content 2022-09-23 14:11:24 2022-09-23 14:11:24
79.Komenda Powiatowa Policji w Polkowicach - budowa nowej siedziby Construction work EN Nieograniczony 38373983.74 - III quarter Yes Show content Show content 2022-09-23 14:12:31 2022-09-23 14:12:31
80. Usługi medycyny pracy, badania specjalistyczne Service Basic mode - no negotiation 2515200 - III quarter Yes Show content Show content 2022-09-23 14:14:06 2022-09-23 14:14:06
81, Dostawa opału stałego Delivery EN Nieograniczony 721300.81 - III quarter No Show content Show content 2022-09-23 14:14:57 2022-09-23 14:14:57