Plan of proceedings for a year 2021

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
43. Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy KPP w Trzebnicy Delivery Basic mode - no negotiation 243902.44 - II quarter No Show content Show content 2021-06-30 14:49:31 2021-06-30 14:49:31
44. Zakup i dostawa sprzętu łączności radiowej Delivery Basic mode - no negotiation 554922.77 - III quarter No Show content Show content 2021-06-30 14:50:35 2021-06-30 14:50:35
45. Zaprojektowanie i wykonanie elektrycznej rozdzielni głównej budynku KMP w Wałbrzychu Construction work Basic mode - no negotiation 162601.63 - II quarter Yes Show content Show content 2021-06-30 14:51:46 2021-06-30 14:51:46
46. Usługa przechowywania pojazdów (depozytów) zabezpieczonych przez Policję do dalszych czynności procesowych przez jednostki garnizonu dolnośląskiego Service EN Nieograniczony 595510.16 - III quarter Yes Show content Show content 2021-07-06 15:06:07 2021-07-06 15:06:07
36.8 Zakup 1 szt. samochód osobowy - typu kombi van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny dla KMP we Wrocławiu Delivery EN Nieograniczony 138211.38 - III quarter No Show content Show content 2021-07-12 11:45:53 2021-07-12 11:45:53
36.9 Zakup 1 sztuki samochodu typu furgon pod ambulans kryminalistyczny dla KMP Legnica Delivery EN Nieograniczony 243902.44 - III quarter No Show content Show content 2021-07-12 11:46:46 2021-07-12 11:46:46
47. Roboty budowlane - remont pomieszczeń biurowych, korytarzy, wymiana stolarki drzwiowej w budynku KWP Wrocław ul. Podwale 31-33 Construction work Basic mode - no negotiation 204137.98 - III quarter Yes Show content Show content 2021-07-16 09:26:27 2021-07-16 09:26:27
24.12 Usługa gastronomiczna i wynajęcie Sali na potrzeby realizacji szkolenia z obsługi nawigacji i odczytu map dla 12 osób oraz osoby prowadzącej szkolenie- projekt „Bezpieczna granica w Euroregionie Nysa” Service Basic mode - no negotiation 8027.86 - III quarter No Show content Show content 2021-07-22 10:44:54 2021-07-22 10:44:54
24.13 Usługa zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia podczas 14 - dniowych turnusów szkoleniowo-kondycyjnych Service EN Nieograniczony 8421.56 - III quarter No Show content Show content 2021-07-22 10:45:54 2021-07-22 10:45:54
24.14 Usługa gastronomiczna - zapewnienie poczęstunku na festynie kawa i herbata oraz usługa gastronomiczna - zapewnienie 35 zestawów obiadowych dla obsługi festynu, Projekt: „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko - czeskim”   Service Basic mode - no negotiation 1814.81 - IV quarter No Show content Show content 2021-07-22 10:47:06 2021-07-22 10:47:06
24.15 usługa hotelowo-gastronomiczna z wynajęciem sali (spotkanie dwudniowe)- spotkanie 1 dotyczące wymiany doświadczeń oraz usługa hotelowo-gastronomiczna z wynajęciem sali (spotkanie dwudniowe) - spotkanie 2 dotyczące wymiany doświadczeń Projekt: „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko - czeskim” Service Basic mode - no negotiation 6081.3 - III quarter No Show content Show content 2021-07-22 10:48:06 2021-07-22 10:48:06
24.16 usługa hotelowo - gastronomiczna - spotkanie podsumowujące dotychczasowe działania , dwa dni wyżywienie, nocleg, wynajęcie Sali, przerwa kawowa Projekt: „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko - czeskim” Service Basic mode - no negotiation 4975.61 - IV quarter No Show content Show content 2021-07-22 10:49:07 2021-07-22 10:49:07
12.4 Dostawa gadżetów promocyjnych: kamizelki odblaskowe(300), opaski odblaskowe (300), skrobaczki z rękawicą ochronną (100), kaski dla dzieci (, gogle dla dzieci Projekt: „Bezpiecznie na stokach narciarskich na pograniczu polsko - czeskim”   Delivery Basic mode - no negotiation 5040.65 - III quarter No Show content Show content 2021-07-22 10:50:15 2021-07-22 10:50:15
48. Zakup 3 szt. pojazdów typu QAUD w wersji oznakowanej wraz z gąsienicami i przyczepami do ich transportu Delivery Basic mode - no negotiation 243902.44 - III quarter No Show content Show content 2021-07-29 13:41:11 2021-07-29 13:41:11
49.1 Zakup samochodu osobowego z segmentu D w wersji nieoznakowanej dla KPP Polkowice Delivery Basic mode - no negotiation 109756.1 - III quarter No Show content Show content 2021-08-02 13:14:09 2021-08-02 13:14:09
49.2 Zakup samochodu typu furgon w wersji nieoznakowanej dla KPP Polkowice Delivery Basic mode - no negotiation 121951.22 - III quarter Yes Show content Show content 2021-08-02 13:14:58 2021-08-02 13:14:58
33.4 Dostawa środków i materiałów do utrzymania czystości Delivery Basic mode - no negotiation 190820.73 - IV quarter No Show content Show content 2021-08-10 11:24:49 2021-08-10 11:24:49
50. Usługa żywienia zbiorowego (adaptacja, żywienie) Service Basic mode - no negotiation 1481481.48 - IV quarter Yes Show content Show content 2021-08-10 11:26:07 2021-08-10 11:26:07
51. Dostawa opon zimowych Delivery EN Nieograniczony 377671.25 - III quarter No Show content Show content 2021-08-18 15:11:46 2021-08-18 15:11:46
52. Zakup motocykli 2 szt. w wersji oznakowanej dla KMP Wrocław Delivery Basic mode - no negotiation 195121.95 - III quarter No Show content Show content 2021-09-09 11:54:10 2021-09-09 11:54:10
53. Remont elewacji wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwiowej w budynku KPP w Lubinie przy ul. Traugotta 3 Construction work Basic mode - no negotiation 162601.63 - III quarter No Show content Show content 2021-09-09 11:57:22 2021-09-09 11:57:22
54. Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej typu kombi-van lub wielozadaniowy pod ambulans kryminalistyczny dla KMP Wrocław Delivery Basic mode - no negotiation 138211.38 - III quarter No Show content Show content 2021-09-10 14:48:42 2021-09-10 14:48:42
55. Usługi w zakresie konserwacji i serwisowania kotłowni olejowych, gazowych oraz węzłów cieplnych w obiektach KWP we Wrocławiu oraz jednostkach podległych Service Basic mode - no negotiation 576829.27 - III quarter No Show content Show content 2021-09-16 11:27:25 2021-09-16 11:27:25
22.2 Usługa przewozu i holowania pojazdów i części pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t DMC oraz powyżej 3,5t DMC zabezpieczonych przez Policję do dalszych czynności procesowych przez jednostki garnizonu dolnośląskiego Service Basic mode - no negotiation 121067.65 - III quarter Yes Show content Show content 2021-09-16 11:29:16 2021-09-16 11:29:16
56. Udzielenie całodobowych świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań lekarskich oraz pobrania kwi wobec osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na terenie działania KMP Jelenia Góra (Kowary) i KPP Kamienna Góra Service Basic mode - no negotiation 244335.12 - IV quarter No Show content Show content 2021-09-16 11:30:36 2021-09-16 11:30:36
57. Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do jednostek Policji woj.. Dolnośląskiego Delivery Basic mode - no negotiation 258151.11 - IV quarter No Show content Show content 2021-10-13 14:17:48 2021-10-13 14:08:38
4.2 Dostawa mebli - sala pamięci Delivery EN Nieograniczony 20325.2 - IV quarter No Show content Show content 2021-10-13 14:11:27 2021-10-13 14:11:27
58. Zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej pod videorejestrator KMP Wrocław Delivery Basic mode - no negotiation 195121.95 - IV quarter No Show content Show content 2021-10-13 14:15:02 2021-10-13 14:15:02
41.2 Zakup i dostawa telefonów IP i licencji oraz sprzętu sieciowego dla jednostek policji Delivery EN Nieograniczony 360365.86 - III quarter No Show content Show content 2021-10-13 14:16:27 2021-10-13 14:16:27
59. Remont pomieszczeń dyżurki, toalety ( w tym dla niepełnosprawnych) w budynku KPP w Lubinie przy ul. Traugutta 3 Delivery Basic mode - no negotiation 160615.87 - IV quarter No Show content Show content 2021-10-13 14:30:19 2021-10-13 14:30:19