Plan of proceedings for a year 2022

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
43.5.Zakup preferencyjnych urządzeń informatycznych (różny sprzęt komputerowy drobny) Delivery EN Nieograniczony 100000 - II quarter No Show content - 2022-02-09 09:08:59 2022-02-02 13:20:00
43.6.Zakup komputerów do analizy kryminalnej CBŚ Delivery EN Nieograniczony 48780.49 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:09:24 2022-02-02 13:21:13
43.7.Zakup komputera do analizy danych, komputera z oprogramowaniem i drukarką, 10 laptopów z oprogramowaniem i drukarkami w ramch projektu "Integracja dla bezpieczeństwa - współpraca międzynarodowa w zakresie praw podstawowych" Delivery EN Nieograniczony 63414.62 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:10:59 2022-02-02 13:24:11
43.8.Zakup tabletów (7szt.) - w ramach projektu "Pogłębienie współpracy transgranicznej w zakresie przeciwdziałania i wykrywania przestępstw gospodarczych" Delivery EN Nieograniczony 7603.72 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:10:31 2022-02-02 13:26:35
43.9.Wysokowydajne stacje obliczeniowe do analizy danych w ramach projektu "Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" Delivery EN Nieograniczony 70975.69 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:11:27 2022-02-02 13:28:18
43.10.Oprogramowanie do ekstrakcji danych z urządzeń mobilnych, które umożliwią odczyt danych z dużej liczby urządzeń wraz z 3-letnim wsparciem, zestawem kabli do jego obsługi w ramach projektu "Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" Delivery EN Nieograniczony 46310.18 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:11:53 2022-02-02 13:30:54
43.11.Oprogramowanie do zabezpieczania wiadomości e-mail z serwerów pocztowych w ramach projektu "Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" Delivery EN Nieograniczony 5891.04 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:12:27 2022-02-02 13:33:06
44.Sukcesywne dostawy paliw (ON, Pb) resortowa stacja paliw Delivery EN Nieograniczony 4600000 - II quarter No Show content - 2022-02-09 09:12:50 2022-02-02 13:34:30
45.Części zamienne i akcesoria Delivery EN Nieograniczony 1788617.88 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:13:12 2022-02-02 13:35:32
46.1.Opony letnie Delivery EN Nieograniczony 325203.25 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:13:34 2022-02-02 13:36:23
46.2.Opony zimowe Delivery EN Nieograniczony 325203.25 - IV quarter No Show content - 2022-02-09 09:13:56 2022-02-02 13:37:04
47.Najem łączy teleinformatycznych (cyfrowych i analogowych) Service EN Nieograniczony 4809756.1 - I quarter No Show content - 2022-02-09 09:14:19 2022-02-02 13:38:27
48.Telefonia komórkowa Service EN Nieograniczony 1041297.56 - I quarter Yes Show content Show content 2022-02-17 14:57:17 2022-02-02 13:39:39
49.Usługa przechowywania pojazdów (depozytów)zabezpieczonych przez Policję do dalszych czynności procesowych przez jednostki garnizonu dolnośląskiego, powiat karkonoski Service EN Nieograniczony 4106777.2 - I quarter Yes Show content Show content 2022-02-25 09:47:49 2022-02-02 13:41:48
50.Usługa przewozu i holowania pojazdów i części pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t DMC oraz powyżej 3,5 t DMC zabezpieczonych przez Policję do dalszych czynności procesowych przez jednostki garnizonu dolnośląskiego Policji, powiat karkonoski Service EN Nieograniczony 1371784 - II quarter Yes Show content - 2022-02-09 09:15:23 2022-02-02 13:45:22
51.1.Naprawa skrzyń biegów Service EN Nieograniczony 52845.52 - II quarter Yes Show content - 2022-02-09 09:15:47 2022-02-02 13:46:30
51.2.Naprawa przekładni kierowniczych Service EN Nieograniczony 40650.4 - II quarter Yes Show content - 2022-02-09 09:16:12 2022-02-02 13:47:57
51.3.Naprawy bieżące i obsługa techniczna pojazdów Service EN Nieograniczony 1626016.26 - I quarter Yes Show content - 2022-02-09 09:16:45 2022-02-02 13:49:47
52.Naprawa sprzętu transportowego w obrocie bezgotówkowym i gotówkowym w ramach prowadzonych postępowań szkodowych (naprawy powypadkowe) Service EN Nieograniczony 813008.13 - I quarter Yes Show content - 2022-02-09 09:17:06 2022-02-02 13:51:37
53.Legalizacja i wzorcowanie urządzeń pomiarowych Service EN Nieograniczony 772358 - II quarter No Show content - 2022-02-09 09:17:26 2022-02-02 13:52:48
54. Usługi - serwis kamer nasobnych Service EN Nieograniczony 665345 - I quarter No Show content Show content 2022-02-09 13:38:14 2022-02-09 13:38:14
55.1. Dostawa samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej z napędem hybrydowym typu HEV (prawo opcji 15-20 szt.) Delivery EN Nieograniczony 2385365.85 - I quarter No Show content Show content 2022-02-09 13:39:24 2022-02-09 13:39:24
55.2.Dostawa elektrycznych samochodów osobowych w policyjnej wersji oznakowanej (prawo opcji 3-5 szt.) Delivery EN Nieograniczony 752032.52 - I quarter No Show content Show content 2022-02-09 13:40:21 2022-02-09 13:40:21
55.3.Dostawa samochodów typu furgon ETDiE (Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii) (prawo opcji 1-2 szt.) Delivery EN Nieograniczony 1130081.3 - I quarter No Show content Show content 2022-02-09 13:41:15 2022-02-09 13:41:15
56. Remont pomieszczeń, sanitariatów oraz ciągów komunikacyjnych w budynku KWP we Wrocławiu ul. Podwale 31-33 Construction work Basic mode - no negotiation 569105.69 - I quarter Yes Show content Show content 2022-03-07 11:59:37 2022-03-07 11:59:37
57. Remont parkingu na terenie KPP Głogów Construction work Basic mode - no negotiation 406504.07 - I quarter Yes Show content Show content 2022-03-21 15:00:33 2022-03-21 15:00:33
38.Dystrybucja energii elektrycznej dla KPP Bolesławiec, KP Jelcz Laskowice Service Basic mode - no negotiation 494524.09 - I quarter No Show content Show content 2022-03-21 15:03:02 2022-03-21 15:03:02
58. Dostawa materiałów techniki kryminalistycznej Delivery Basic mode - no negotiation 284552.85 - I quarter No Show content Show content 2022-03-22 10:48:01 2022-03-22 10:48:01
59.Udzielenie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań lekarskich oraz pobrania krwi wobec osób zatrzymanych/ doprowadzonych przez Policję na terenie działania KMP/KWP/CBŚP we Wrocławiu Service Basic mode - no negotiation 1258054.08 - II quarter No Show content Show content 2022-05-11 12:21:21 2022-05-11 12:21:21
60. Zakup materiałów medycznych Delivery Basic mode - no negotiation 795000 - II quarter No Show content Show content 2022-05-11 12:22:15 2022-05-11 12:22:15