Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
659550 RIG.271.10.2022 DOSTAWA WYPOSAŻENIA GMINNEGO CENTRUM NAUKI W BIEŻYNIU Mikołaj Żak 2022-09-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
659232 RIG.271.9.2022 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach grantów PPGR Mikołaj Żak 2022-09-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
654978 RIG.271.8.2022 Przebudowa drogi gminnej Mościszki-Dalewo na odcinku Mościszki-granica Gminy Krzywiń – ETAP II Mikołaj Żak 2022-09-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
654576 RIG.271.7.2022 Zakup komputerów wraz z oprogramowaniem w ramach grantów PPGR Mikołaj Żak 2022-09-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
643102 RIG.271.6.2022 Przebudowa drogi gminnej Mościszki-Dalewo na odcinku Mościszki-granica Gminy Krzywiń – ETAP II Mikołaj Żak 2022-08-08 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
625797 RIG.271.5.2022 Świadczenie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania: „Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki” Mikołaj Żak 2022-06-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
600205 RIG.271.4.2022 Adaptacja zabytkowego budynku szkoły w miejscowości Bieżyń na Gminne Centrum Nauki Mikołaj Żak 2022-05-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
555408 RIG.271.12.2021 Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w Gminie Krzywiń w miejscowościach: Krzywiń, Cichowo, Lubiń, Rąbiń-Łuszkowo z przebudową stacji uzdatniania wody Mikołaj Żak 2022-02-01 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
559320 RIG.271.2.2022 Świadczenie usług przewozowych wraz z opieką w zakresie dowożenia uczniów Gminy Krzywiń w roku 2022 do szkół nie będących jednostkami organizacyjnymi Gminy Krzywiń Mikołaj Żak 2022-01-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
552516 RIG.271.17.2021 „Dowóz uczniów do jednostek oświatowych na terenie Gminy Krzywiń w formie zakupu biletów miesięcznych imiennych w roku 2022” Mikołaj Żak 2021-12-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings