Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
734305 ZP-271-4/2023 „Sprzedaż energii elektrycznej dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój” Beata Ptaszek 2023-04-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
747514 ZP-271-7/2023 Kompleksowa Usługa Magazynowa wód mineralnych, leczniczych i opakowań dla Uzdrowiska Krynica Żegiestów S.A z siedzibą w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4 Beata Ptaszek 2023-04-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
736720 ZP-271-5/2023 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E dla Spółki Akcyjnej "Uzdrowisko Krynica-Żegiestów" przeznaczonego do celów opałowych Beata Ptaszek 2023-04-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
737557 ZP-271-6/2023 „Dostawa opakowań kartonowych do pakowania wód leczniczych w workach 3 litrowych typu bag in Box, w butelkach PET 0,5 (MIX) dla Zakładu Produkcji Wód Spółki Akcyjnej „Uzdrowisko Krynica-Żegiestów” Krynicy-Zdroju ul.Nowotarskiego 9/4” Beata Ptaszek 2023-03-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
732643 ZP-271-2/2023 „Dostawa folii termokurczliwej PE bezbarwnej, folii stretch maszynowej orazp folii polietylenowej dla Spółki Akcyjnej Uzdrowisko Krynica-Żegiestów ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica-Zdrój” Beata Ptaszek 2023-03-06 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
730760 ZP-271-3/2023 Dostawa jednoelementowych nakrętek na butelki PET dla Zakładu Produkcji Wód „Uzdrowisko Krynica - Żegiestów” S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica Zdrój.” Beata Ptaszek 2023-03-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
722696 ZP-271-1/2023 Dostawa jednoelementowych nakrętek na butelki PET dla Zakładu Produkcji Wód „Uzdrowisko Krynica - Żegiestów” S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica Zdrój” Beata Ptaszek 2023-02-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
703427 ZP-271-38/2022 „Dostosowanie budynku Nowy Dom Zdrojowy w Krynicy-Zdroju do wymogów ochrony przeciwpożarowej” Beata Ptaszek 2022-12-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
702384 ZP-271-39/2022 „Dostawa materiałów ogólnobudowlanych i ceramicznych dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój” Beata Ptaszek 2022-12-16 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
699179 ZP-271-37/2022 Zakup paliw płynnych do pojazdów samochodowych UK-Ż S.A. w 2023 roku poprzez sprzedaż w sieci publicznych stacji paliwowych w obrocie bezgotówkowym na podstawie wystawionych elektronicznych kart paliwowych. Beata Ptaszek 2022-12-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
698568 ZP-271-36/202 „Dostawa artykułów spożywczych dla punktów żywienia dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój” Beata Ptaszek 2022-12-09 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
691711 ZP-271-33/2022 „Dostawa środków czystości i do dezynfekcji oraz artykułów gospodarstwa domowego dla Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A. ul. Nowotarskiego 9/4; 33-380 Krynica -Zdrój” Nr postępowania: ZP- 271- 33/2022 Zatwierdzam Prezes Zarządu Marcin Krzemiński Krynica-Zdrój, Beata Ptaszek 2022-11-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
688299 ZP-271-34/2022 „Kompleksowe świadczenie usług pralniczych wraz z transportem dla Uzdrowiska Krynica – Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju ul. Nowotarskiego 9/4” Beata Ptaszek 2022-11-18 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings