Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
447359 1/P/UZBR/2021 Dostawa 50 kpl. kordzików oficera Marynarki Wojennej Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-20 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
447320 24/P/INFR/2021 Wykonanie przeglądu, konserwacji i napraw systemów dynamicznego osuszania w kompleksach wojskowych administrowanych przez KPW Gdynia Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-21 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
444515 37/KPW/INFR/2021 Dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych, środków czystości oraz drobnego sprzętu gospodarczego dla Infrastruktury z podziałem na trzy części Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-22 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
445765 6/P/SRM/2021 Dostawa 42 kpl. szelek bezpieczeństwa z linkami asekuracyjnymi dla ORP "Iskra" Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
447716 27/P/INFR/2021 Dostawa tabliczek informacyjnych do drzwi Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
447737 5/P/ŻYWN/2021 Naprawa, konserwacja, przegląd i legalizacja kotłów warzelnych do kuchni polowych KP-340 i KP-200. Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
447664 28/P/INFR/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych w budynku zabytkowym nr 259/4001 w Gdyni przy ul. Śmidowicza 45A Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-23 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
439070 17/KPW/SZKOL/2021 DOSTAWA ARTYKUŁÓW BIUROWYCH z podziałem na 9 części Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-26 08:30:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
445984 39/KPW/STO/2021 NAPRAWA BIEŻĄCA NA ORP „KASZUB”. Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-26 13:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to
446170 40/KPW/STO/2021 NAPRAWA BIEŻĄCA NA ORP ORZEŁ Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-26 13:30:00 Ogłoszenie bez przyjmowania ofert/wniosków Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
444065 4/P/CZ-S/2021 Dostawa specjalistycznych produktów chemicznych oraz środków do konserwacji powłoki lakierniczej pojazdów. Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
446329 25/P/INFR/2021 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych pozwoleń na wykonanie robót budowlanych w budynku zabytkowym nr 259/4001 w Gdyni przy ul. Śmidowicza 45A Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
446323 26/P/INFR/2021 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych pozwoleń w budynku 1/339 w Gdańsku przy ul. Do studzienki 43 Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
442176 31/KPW/INFR/2021 Remont ogrodzenia WSG na terenie kompleksu wojskowego 8695 (Gdynia ul. Korzeniowskiego 7) Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
443574 32/KPW/SWFiS/2021 DOSTAWA ASORTYMENTU SPORTOWEGO z podziałem na 3 części Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
445132 13/P/STO/2021 Naprawa stacji pianowego gaszenia pożarów WPŁ SBI na ORP „ORZEŁ” Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-16 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
443401 36/KPW/STO/2021 Naprawa rozdzielnicy głównej nr II na ORP „KASZUB”. Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-15 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
442508 35/KPW/BP/2021 Naprawa wyrzutni torpedowych, zewnętrznego urządzenia załadowczego TPU, bloku sterującego automatyką systemu uzbrojenia MURENA-E z ORP „Orzeł” Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-15 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
444539 8/P/SNH/2021 Dostawa zestawu komórek map cyfrowych PRIMAR lub AVCS na nośnikach CD/Pendrive dla ORP „NAWIGATOR”. Okręt nie wchodzi do portów zagranicznych. Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-04-14 11:00:00 Zapytanie ofertowe Supply Go to
441415 29/KPW/INFR/2021 Roboty konserwacyjne w pomieszczeniach III piętra w bud. 1/4089 przy ul. Pułaskiego w Gdyni Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-04-14 08:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
438973 28/KPW/STO/2021 Wykonanie prac związanych z naprawami na ORP „PUŁASKI” z podziałem na części Komenda Portu Wojennego Gdynia powyżej 2021-03-24 11:12:02 Zapytanie ofertowe Service Go to
436133 6/P/SNH/2021 Dostawa zestawu komórek map cyfrowych PRIMAR lub AVCS na nośnikach CD / Pendrive dla 2 okrętów MW. Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-03-22 10:08:53 Zapytanie ofertowe Supply Go to
423880 2/P/ŻYWN/2021 Dostawa materiałów eksploatacyjnych do ekspresów do kawy, pieców konwekcyjno-parowych, zmywarek gastronomicznych. Komenda Portu Wojennego Gdynia poniżej 2021-02-15 11:22:26 Zapytanie ofertowe Supply Go to