Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
951764 18/NADZ/2024 Usługa dozoru nieruchomości i systemu parkingowego z monitoringiem wizyjnym na terenie przy ul. św. Łazarza 14 w Krakowie Paweł Rzepczyński 2024-07-19 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
945718 14/AMB/2024 Dostawa dwóch ambulansów sanitarnych typ „C” Paweł Rzepczyński 2024-07-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
954577 13/TLEN/2024 Dostawa tlenu medycznego w butlach Wykonawcy wraz z dzierżawą butli - 13/TLEN/2024 Paweł Rzepczyński 2024-07-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
949757 17/SMJU/2024 Sukcesywna dostawa wyrobów medycznych jednorazowego użytku - 17/SMJU/2024 Paweł Rzepczyński 2024-07-12 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
944760 16/PŁYNY/2024 Dostawa płynów infuzyjnych dla Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego. Paweł Rzepczyński 2024-07-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
935997 12/REM/2024 „Roboty remontowe w budynkach Zespołu Ratownictwa Medycznego w Mogilanach ul. św. Bartłomieja Apostoła 21- część 1, Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 28 – część 2 nr sprawy 12/REM/2024” Paweł Rzepczyński 2024-07-02 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
936344 11/FOTOWOLT/2024 Robota budowlana (zaprojektuj i wybuduj) na budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy do 20 kW na dachu garażu w Krzeszowicach przy ul. Legionów Polskich 6, działka nr 1328 obręb nr 1 wraz z likwidacją skutków naruszenia stanu technicznego budynku (Nr sprawy 11/FOTOWOLT/2024) Paweł Rzepczyński 2024-07-01 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
941299 15/LEKI/2024 Dostaw leków gotowych Paweł Rzepczyński 2024-06-19 18:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
926220 07/AMB/2024 Dostawa 5 ambulansów sanitarnych w tym 3 ambulanse typ „B” i 2 ambulanse typ „C” Paweł Rzepczyński 2024-06-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
933578 09/LEKI/2024 Dostawa leków gotowych Paweł Rzepczyński 2024-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
933140 10/PŁYNY/2024 Dostawa płynów infuzyjnych - postępowanie podzielone na 6 części Paweł Rzepczyński 2024-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
932159 05/UMSR/2024 Świadczenie serwisowych usług pogwarancyjnych Małopolskiego Systemu Radiołączności PRM. Paweł Rzepczyński 2024-06-07 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
924079 8/REM/2024 Roboty remontowe w trzech budynkach Zespołu Ratownictwa Medycznego w Gdowie nr 370 - część 1, Zespołu Ratownictwa Medycznego w Mogilanach ul. św. Bartłomieja Apostoła 21- część 2, Zespołu Ratownictwa Medycznego w Zabierzowie przy ul. Kolejowej 28 – część 3 Paweł Rzepczyński 2024-05-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings