Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
853445 ZP.271.12.2023 „Przebudowa ulicy Mostkowej w m. Ruszków Pierwszy” Rafał Biskupski 2023-12-11 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
854265 ZP.271.13.2023 „Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.337.350 PLN z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Kościelec w roku 2023”. Rafał Biskupski 2023-12-05 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
837796 ZP.271.11.2023 „ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KOŚCIELEC ORAZ Z PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH W KOŚCIELCU” Rafał Biskupski 2023-11-07 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
802891 ZP.271.10.2023 „Przebudowa części ulicy Akacjowej i ulicy Klonowej w m. Gozdów” oraz „Przebudowa ulicy Kwiatowej w m. Ruszków Drugi” Rafał Biskupski 2023-08-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
799423 ZP.271.9.2023 DOWOŻENIE MŁODZIEŻY SZKOLNEJ Z TERENU GMINY KOŚCIELEC DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W RAMACH PRZEWOZÓW ZAMKNIĘTYCH Rafał Biskupski 2023-08-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
788803 ZP.271.8.2023 „Przebudowa drogi w miejscowości Tury” Rafał Biskupski 2023-07-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
771457 ZP.271.7.2023 „Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Ruszkowie Pierwszym” Rafał Biskupski 2023-06-09 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
768269 ZP.271.6.2023 „Budowa drogi gminnej nr 497023P Kościelec-Dąbrowice Stare ” Rafał Biskupski 2023-06-01 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
763884 ZP.271.5.2023 „Zagospodarowanie terenu ze stawem w Kościelcu na rekreację i edukację przyrodniczą – Budowa instalacji elektrycznych” Rafał Biskupski 2023-05-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
742190 ZP.271.4.2023 „Przebudowa ulic: Krętej, Krótkiej, Łąkowej, Pogodnej, Różanej, Słonecznej, Szkolnej, Wodnej w m. Dobrów oraz Wesołej w m. Ruszków Drugi” Rafał Biskupski 2023-04-03 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings