Plan of proceedings for a year 2023

Purchase items Order type Order procedure Order value CPV code Initiation date Social clauses? Additional information Update information Updated date Created date
MODERNIZACJA PODŁÓG W POMIESZCZENIACH PACJENTÓW Construction work Basic mode - no negotiation 180000 - III quarter No - - 2023-02-10 12:07:33 2023-02-10 12:07:33
MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ SANITARNYCH Construction work Basic mode - no negotiation 620000 - III quarter No - - 2023-02-10 12:09:03 2023-02-10 12:09:03
MODERNIZACJA SALI GIMNASTYCZNEJ Construction work Basic mode - no negotiation 1150000 - III quarter No - - 2023-02-10 12:10:00 2023-02-10 12:10:00
DOSTAWA LEKÓW Delivery Basic mode - no negotiation 130000 - II quarter No - - 2023-02-10 12:10:30 2023-02-10 12:10:30
USŁUGI W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA I DOSTARCZANIA POSIŁKÓW Service Basic mode - no negotiation 350000 - IV quarter No - - 2023-02-10 12:49:57 2023-02-10 12:49:57
WYMIANA SYSTEMU OCHRONY PERYFERYJNEJ Service Basic mode - no negotiation 170000 - III quarter No - - 2023-02-10 12:50:54 2023-02-10 12:50:54
ROZBUDOWA I INTEGRACJA SYSTEMU LOKALIZACJI Service Basic mode - no negotiation 145000 - III quarter No - - 2023-02-10 12:51:33 2023-02-10 12:51:33