Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
736931 ZP.271.3.2023.AM Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim Aleksandra Martelus - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
734168 ZP.271.2.2023.ŁP Przebudowa torowiska tramwajowego w Konstantynowie Łódzkim na odcinku od ul. Krótkiej do Placu Wolności wraz z trójkątem do zawracania Łukasz Piątek - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
702985 ZP.271.26.2022.ŁP Poprawa infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim Łukasz Piątek - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
663336 IIT.271.31.2022.ID Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego Izabella Dudzińska - Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
710180 ZP.271.30.2022.ŁP Świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Konstantynowa Łódzkiego w roku 2023 Aleksandra Martelus - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
706926 ZP.271.21.2022.ŁP Budowa zatok parkingowych po północnej stronie Al. Kombatantów w Konstantynowie Łódzkim Łukasz Piątek - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
703093 ZP.271.27.2022.AM Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim w roku 2023 Aleksandra Martelus - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
705374 ZP.271.29.2022.AM Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach opieki nad zwierzętami z terenu gminy Konstantynów Łódzki w roku 2023 Aleksandra Martelus - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
676101 ZP.271.22.2022.AM Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2022/2023 Aleksandra Martelus - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
652749 ZP.271.20.2022.ŁP Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Inżynier Kontraktu Łukasz Piątek - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
639806 271/8/2022 Remont Miejskiego Ośrodka Kultury w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Jana Pawła II 9 Miejski Ośrodek Kultury w Konstantynowie Łódzkim - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
640524 SPZOZ 1/2022 Dostawa aparatu rentgenowskiego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
636765 ZP.271.19.2022.ŁP Pełnienie nadzoru nad realizacją robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Budowa bazy sportowo – edukacyjnej przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Królowej Jadwigi w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” (w trybie zaprojektuj i wybuduj) – Inżynier Kontraktu Łukasz Piątek - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
632558 ZP.271.18.2022.AM Budowa ulicy Srebrna Polana w Konstantynowie Łódzkim Łukasz Piątek - PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to