Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
891695 ZP.271.4.2024.ŁP Zakup oraz posadzenie drzew szkółkowanych na terenach zielonych gminy Konstantynów Łódzki Łukasz Piątek 2024-02-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
883116 ZP.271.2.2024.AM Budowa wiaty przystankowej i rowerowej z urządzeniami i małą architekturą Aleksandra Martelus 2024-02-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
879002 ZP.271.1.2024.ŁP Modernizacja infrastruktury drogowej w Konstantynowie Łódzkim Łukasz Piątek 2024-02-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
884186 ZP.271.3.2024.AM Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Miejskiego w Konstantynowie Łódzkim Aleksandra Martelus 2024-02-15 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
860741 ZP.271.28.2023.ŁP Modernizacja ulicy Lipowej w Konstantynowie Łódzkim Łukasz Piątek 2023-12-22 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
751553 ZP.271.6.2023.ŁP Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, drogowej i rekreacyjnej terenu popegeerowskiego Rszew w Konstantynowie Łódzkim Łukasz Piątek 2023-04-26 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
663336 IIT.271.31.2022.ID Ulepszenie wewnętrznych dróg gminnych na terenie Konstantynowa Łódzkiego Izabella Dudzińska 2022-09-20 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
866574 ZP.271.29.2023.AM Świadczenie usług utrzymania i pielęgnacji zieleni miejskiej na terenie Konstantynowa Łódzkiego w roku 2024 Aleksandra Martelus 2024-01-23 14:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
859201 ZP.271.26.2023.ŁP Modernizacja ulic Południowej i Langiewicza w Konstantynowie Łódzkim Łukasz Piątek 2024-02-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
860455 ZP.271.27.2023.AM Świadczenie usług weterynaryjnych w ramach opieki nad zwierzętami z terenu gminy Konstantynów Łódzki w roku 2024 Aleksandra Martelus 2024-01-08 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
854144 ZP.271.24.2023.AM Remont i naprawa nawierzchni dróg gminnych w Konstantynowie Łódzkim w roku 2024 Aleksandra Martelus 2024-01-03 10:55:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
854852 SPZOZ 1/2023 Dostawa tomografu okulistycznego oraz aparatu do magnetoterapii wraz z oprzyrządowaniem do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Konstantynowie Łódzkim 2023-12-27 10:10:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
839155 ZP.271.22.2023.AM Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP Konstantynów Aleksandra Martelus 2023-12-01 10:24:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
835368 ZP.271.20.2023.ŁP Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w granicach administracyjnych Gminy Konstantynów Łódzki w sezonie 2023/2024 Łukasz Piątek 2023-12-20 14:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
831666 ZP.271.19.2023.ŁP Zakup wyposażenia pracowni dydaktycznych w ramach zadania „Budowa bazy sportowo-edukacyjnej przy SP nr 1 w Konstantynowie Łódzkim przy ul. Łódzkiej 5/7” Łukasz Piątek 2023-11-22 15:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
818700 ZP.271.18.2023.ŁP Modernizacja ulic w Konstantynowie Łódzkim w zakresie: Część 1 zamówienia: Modernizacja ulicy Lipowej; Część 2 zamówienia: Modernizacja ulicy Górnej Łukasz Piątek 2023-11-13 14:45:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
811567 ZP.271.17.2023.ŁP Prowadzenie bankowej obsługi budżetu gminy Konstantynów Łódzki oraz jego jednostek działających w formie jednostek budżetowych w latach 2024-2028 Łukasz Piątek 2023-12-29 09:05:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to