Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
665638 Z.P.271.13.2022 Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Koniusza Katarzyna Grońska 2022-10-14 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
662558 Z.P.271.12.2022 Termomodernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Posądzy Katarzyna Grońska 2022-10-25 09:33:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
660948 Z.P.271.11.2022 Termomodernizacja Budynków Użyteczności Publicznej na terenie Gminy Koniusza Katarzyna Grońska 2022-10-11 08:16:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648180 Z.P.271.10.2022 Przebudowa drogi gminnej Wierzbno-Karwin-Szarbia oraz budowa chodników i oświetlenia ulicznego Katarzyna Grońska 2022-08-25 14:44:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
643192 Z.P.271.9.2022 Dowóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Koniusza w roku szkolnym 2022/2023 Katarzyna Grońska 2022-09-02 13:27:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
637939 Z.P.271.8.2022 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Biórków Wielki – Polekarcice w km 0+000-0+535 oraz w km 0+545-1+236 położonej w miejscowości Biórków Wielki na działkach nr ewidencyjny gruntów 581, 582 Katarzyna Grońska 2022-08-24 14:21:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634843 Z.P.271.7.2022 Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą Katarzyna Grońska 2022-08-24 14:19:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
629401 Z.P.271.4.2022 Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą Katarzyna Grońska 2022-06-29 11:05:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
622671 Z.P.271.6.2022 Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Biórków Wielki – Polekarcice w km 0+000-0+535 oraz w km 0+545-1+236 położonej w miejscowości Biórków Wielki na działkach nr ewidencyjny gruntów 581, 582 Katarzyna Grońska 2022-07-01 12:52:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
611786 Z.P.271.5.2022 Przebudowa drogi gminnej Wierzbno-Karwin-Szarbia oraz budowa chodników i oświtlenia ulicznego Katarzyna Grońska 2022-06-07 13:41:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to
606389 Z.P.271.4.2022 Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą Katarzyna Grońska 2022-06-29 11:04:00 PL - Tryb Podstawowy - oferty dodatkowe Construction work Go to