Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
No proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
390382 KMDL/251/11/2020 Wykonanie czynności czwartego poziomu utrzymania (P4) i prac dodatkowych dla pięciu elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) typu 32WE serii EN77 o numerach inwentarzowych 001, 002, 003, 004 i 005 Zamówienia Publiczne 2021-01-22 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
411953 KMDL/251/17/2020 Zawarcie Umów Ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego Zamówienia Publiczne 2021-01-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
395069 KMDL/251/12/2020 Świadczenie kompleksowej usługi utrzymania w czystości taboru kolejowego Spółki „Koleje Małopolskie” na terenie województwa małopolskiego i świętokrzyskiego Zamówienia Publiczne 2020-12-18 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
392946 KMDL/251/13/2020 Zawarcie Umów Ramowych na świadczenie usługi wynajmu na rzecz Zamawiającego autobusów wraz z kierowcami celem zapewnienia obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie województwa małopolskiego Zamówienia Publiczne 2020-12-14 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
395070 KMDL/251/14/2020 Dzierżawa dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych w okresie 01.01.2021 r. – 11.12.2021 r. Zamówienia Publiczne 2020-12-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
391421 Znak sprawy: KMDL/251/13/2020 Dostawa sprzętu informatycznego oraz licencji oprogramowania biurowego dla Kolei Małopolskich sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Racławicka 56/416, 30-017 Kraków Zamówienia Publiczne 2020-11-16 10:00:00 Przetarg regulaminowy - FP Supply Go to
385736 KMDL/251/10/2020 Zawarcie Umów Ramowych na świadczenie usług Zastępczej Komunikacji Autobusowej Zamówienia Publiczne 2020-11-13 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
347484 KMDL/251/5/2020 Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu poprzez świadczenie usług obejmujących administrowanie, koordynację, kontrolę, nadzór inwestorski i rozliczenie nad zaprojektowaniem i realizacją Projektu, którego przedmiotem jest „Budowa i wyposażenie zaplecza technicznego dla obsługi taboru kolejowego” w trybie zaprojektuj i wybuduj Edyta Nogaj 2020-06-24 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
327700 KMDL/251/4/2020 Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych Zamówienia Publiczne 2020-04-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
323388 KMDL/251/3/2020 Zapewnienie obsługi Autobusowych Linii Dowozowych do linii kolejowych Zamawiającego na terenie gmin: Wieliczka, Gdów, Świątniki Górne poprzez zapewnianie autobusów wraz z kierowcami Zamówienia Publiczne 2020-03-20 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Mode Proceeding type Action
No proceedings