Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
769665 IZP.271.10.2023 2023/BZP 00224968/01 Przebudowa drogi gminnej nr 108069B w miejscowości Gródek w km 0+000-0+200 wraz z budową przepustu i rozbiórką mostu przez dopływ z Trojanowa Arkadiusz Puchacz 2023-06-05 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
751127 IZP.271.9.2023 2023/BZP 00167482/01 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kuczyn gmina Klukowo Arkadiusz Puchacz 2023-04-27 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
733033 IZP.271.5.2023 2023/BZP 00110993/01 Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klukowie Arkadiusz Puchacz 2023-03-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
719633 IZP.271.3.2022 Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Klukowo prowadzących do tworzonych terenów inwestycyjnych - ETAP I Arkadiusz Puchacz 2023-02-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
709648 IZP.271.26.2022 2022/BZP 00514648/01 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Klukowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo na lata 2023-2025 Arkadiusz Puchacz 2023-01-02 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
703573 IZP.271.25.2022 2022/BZP 00488184/01 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Klukowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Arkadiusz Puchacz 2022-12-19 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
680699 IZP.271.20.2022 2022/BZP 00407119/01 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Klukowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Arkadiusz Puchacz 2022-11-03 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
672836 IZP.271.19.2022 BZP 00381188/01 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Klukowo oraz jednostek organizacyjnych Gminy Klukowo w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 Arkadiusz Puchacz 2022-10-17 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
670358 IZP.271.18.2022 BZP 00372274/01 Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu gminy Klukowo w latach 2023-2024 Arkadiusz Puchacz 2022-10-10 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
666081 IZP.271.17.2022 BZP2022/BZP 00357386/01 Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Trojanówek i Trojanowo Arkadiusz Puchacz 2022-10-07 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
646181 IZP.271.15.2022 BZP 00284575/01 Zakup i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych na potrzeby budynków użyteczności publicznej w gminie Klukowo Arkadiusz Puchacz 2022-08-16 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings