Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
853604 GM.271.36.2023.MC Dostawa paliwa dla Gminy Kluczbork na okres od stycznia do czerwca 2024 roku Małgorzata Cirko 2023-12-04 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
844516 GM.271.35.2023.AS Przebudowa dojść i przejść dla pieszych – budowa oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Kluczbork Agnieszka Socha-Dłubak 2023-11-24 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
844220 GM.271.34.2023.MC Przebudowa dojść i przejść dla pieszych do szkół i przedszkola na terenie miasta Kluczbork Małgorzata Cirko 2023-11-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
845972 TEC.362.8.2023 Zakup 1 mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózku inwalidzkim dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku Administracja Oświaty w Kluczborku 2023-11-20 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
834791 GM.271.33.2023.KK Remont ul. Mickiewicza, ul. Ściegiennego i ul. Sybiraków w Kluczborku Krystyna Krężel 2023-11-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
825560 GM.271.32.2023.MC Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych gruntowych tłuczniem Małgorzata Cirko 2023-10-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
819417 GM.271.29.2023.KK Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i chodników w sezonie zimowym 2023/24 Krystyna Krężel 2023-09-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
816586 GM.271.28.2023.MC Utworzenie miejsc rekreacji nad zalewem w Ligocie Górnej Małgorzata Cirko 2023-09-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
814946 GM.271.27.2023.KK Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Miejskiego i przy budynku krytej pływalni w Kluczborku Krystyna Krężel 2023-09-25 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
816833 GM.271.30.2023.KK Zimowe utrzymanie dróg gminnych miejskich i wiejskich w sezonie zimowym 2023/24 Krystyna Krężel 2023-09-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
813535 GM.271.26.2023.ES „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Kluczbork” Edyta Stabrawa 2023-09-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings