Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
739054 2023/BZP 00130634/01 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Garnek ul. Południowa, Lisia, Poprzeczna, Lesna, Cegielniana (IZI-IZ.271.3.2023) Aleksandra Stępień 2023-03-30 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
742770 2023/BZP 00141502/01 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Witkowicach 1/DOW/SPW/2023 Aleksandra Stępień 2023-03-27 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
742769 2023/BZP 00141495/01 Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Kłomnicach Aleksandra Stępień 2023-03-27 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
732906 2023/BZP 00110519/01 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Skrzydlów - etap I oraz budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nieznanice (IZI-IZ.271.2.2023) Aleksandra Stępień 2023-03-13 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
714982 2023/BZP 00027867/01 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR Aleksandra Stępień 2023-01-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
699780 2022/BZP 00474303/01 Zakup używanego samochodu pożarniczego dla jednostki OSP z terenu Gminy Kłomnice (IZI-IZ.271.13.2022) Aleksandra Stępień 2022-12-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
687936 2022/BZP 00432035/01 Remont nawierzchni jezdni w ramach inwestycji pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej ul. Bocianiej w miejscowości Adamów" (IZI-IZ.271.12.2022) Aleksandra Stępień 2022-11-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
681074 2022/S 206-588082 „Świadczenie usługi odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Kłomnice na rok 2023” (IZI-IZ.271.10.2022) Aleksandra Stępień 2022-11-22 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
683179 2022/BZP 00415261/01 Dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR (IZI-IZ.271.11.2022) Aleksandra Stępień 2022-11-16 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
660039 2022/BZP 00336084/01 Przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Akacjowej w miejscowości Bartkowice oraz remont drogi gminnej dz nr ewid 1629 obręb Kłomnice i drogi gminnej ul. Sportowej w miejscowości Michałów Rudnicki (IZI-IZ.271.8.2022) Aleksandra Stępień 2022-09-21 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings