Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
631333 IR.271.036.2022.ŚR Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczące: Rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego ul. Parkowej (wg istniejącej tablicy adresowej: ul. Krótka) w Łobodnie IR 2022-07-06 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
631346 IR.271.033.2022.ŚR Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczące: Rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego ul. Wały w Kłobucku IR 2022-07-06 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
631365 IR.271.034.2022.ŚR Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczące: Rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego ul. Ciasna w Kłobucku IR 2022-07-06 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
621962 IR.271.030.2022.KB Zakup i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w celu doposażenia placu zabaw w parku przy ul. Parkowej w Kłobucku IR 2022-06-10 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
615906 IR.271.029.2022.SD Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, dotyczące: Rozbudowy i uzupełnienia oświetlenia ulicznego Osiedla nr 7 w Kłobucku. IR 2022-05-30 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
611612 IR.271.026.2022.KB Zakup i montaż zestawu zabawowego wraz z wykonaniem nawierzchni bezpiecznej w celu doposażenia placu zabaw w parku przy ul. Parkowej w Kłobucku IR 2022-05-25 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
611193 IR.271.025.2022.SD Postępowanie o udzielenie zamówienia na usługę inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.:Oświetlenie ciągu pieszego wzdłuż DK 43 ul. Kłobuckiej w Libidzy. IR 2022-05-19 11:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
609289 IR.271.022.2022.ŚR Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi związanymi z budową odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Kopcu IR 2022-05-18 10:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
608893 IR.271.021.2022.ŚR Roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Parkowej w Kopcu. IR 2022-05-13 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
609113 IR.271.024.2022.ŚR Roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Białej IR 2022-05-13 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
609096 IR.271.023.2022.ŚR Roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej w Borowiance IR 2022-05-13 08:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
602650 IR.271.017.2022.ŚR Roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Studziennej w Białej IR 2022-04-29 11:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
602529 IR.271.013.2022.ŚR Roboty budowlane dotyczące budowy odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Stawowej w Borowiance IR 2022-04-29 10:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Closed Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
512653 IR.271.049.2021.SD Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku. IR 2021-10-21 14:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
512692 IR.271.051.2021.SD Nadzór inwenstorski dla zadania pn.: „Budowa zatoki parkingowej przy ul. Harcerskiej w Kłobucku". IR 2021-10-04 13:30:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
481960 IR.271.043.2021.ŚR Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” IR 2021-07-20 07:19:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
479370 IR.271.037.2021.BK Dostawa wraz z montażem elementów wyposażenia placu zabaw oraz przystosowanie istniejącego terenu na potrzeby boiska do piłki nożnej warz z bramkami i połkochwytami w sołectwie Brody Malina IR 2021-07-20 07:10:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
481887 IR.271.042.2021.ŚR Postępowanie na usługę inspektora nadzoru dla zadania pn.: " Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku”, IR 2021-07-20 07:20:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
477537 IR.271.023.2021.ŚR „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Podmiejskiej w Kłobucku” IR 2021-07-20 07:20:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
476365 IR.271.019.2021.ŚR „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Tuwima w Kamyku” IR 2021-07-20 07:24:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to