Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
602907 KZP-271-WKR-2/2022 Wstępne konsultacje rynkowe w zakresie dostawy technologii i wykonania instalacji służącej do odzysku metali żelaznych i metali nieżelaznych z żużla wytworzonego w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych Pawel Urbańczyk 2022-05-04 23:59:00 Wstępne konsultacje rynkowe Service Go to
588759 KZP-271-PN-3/2022 Dostawa fabrycznie nowych pakietów rusztowin na potrzeby Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie Ewa Kwiatkowska 2022-04-26 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
599551 KZP-271-TP-9/2022 Czyszczenie powierzchni grzewczych dwóch kotłów wraz z przegrzewaczami i ekonomizerem podczas pracy instalacji w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie Ewa Kwiatkowska 2022-04-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
584633 KZP-271-PN-2/2022 Usługa wykonania przeglądu i napraw urządzeń podczas postoju na terenie Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie w roku 2022 Pawel Urbańczyk 2022-04-19 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
596769 KZP-271-TP-8/2022 Dostawa dwóch fabrycznie nowych podgrzewaczy powietrza pierwotnego III stopnia niezbędnych do prawidłowej pracy instalacji w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie Ewa Kwiatkowska 2022-04-15 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
596773 KZP-271-TP-7/2022 Sprzedaż, dostawa, montaż, szkolenie, udzielenie gwarancji i uruchomienie systemu optymalizacji procesu spalania w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów- zamówienie powtórzone. Pawel Urbańczyk 2022-04-14 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
582822 KZP-271-PN-1/2022 Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów powstających w procesie termicznego przetwarzania odpadów w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie Ewa Kwiatkowska 2022-04-14 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
589240 KZP-271-TP-4/2022 Dostawa fabrycznie nowej ładowarki przegubowej dla potrzeb Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów (ZTPO) w Krakowie Dominik Czerw 2022-04-04 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
588341 KZP-271-TP-6/2022 Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych niezbędnych do zapewnienia bezawaryjnej pracy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie Pawel Urbańczyk 2022-03-28 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
583716 KZP-271-TP-5/2022 Usługa regeneracji i naprawy dysku rozpyłowego typ Ax8-210 urządzenia rozpyłowego F100 zabudowanego w Zakładzie Termicznego Przekształcania Odpadów w Krakowie Elżbieta Kurek 2022-03-17 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings