Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
770959 ZP.271.05.2023 Budowa drogi gminnej - sięgacza ul. Niepodległości w Kępicach Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-06-07 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
761704 ZP.271.04.2023 Dostępny samorząd - granty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-05-15 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
753831 ZP.271.03.2023 STRAŻnicy kultury. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej w miejscowości Biesowice, gmina Kępice Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-04-28 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Supply Go to
741965 ZP.271.02.2023 Rozbudowa sieci wodociągowej Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-03-31 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
719782 SZPG.272.01.2023 Zakup taboru i modernizacja infrastruktury społecznej Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Słupskiego Związku Powiatowo – Gminnego Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-02-27 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
708688 ZP.271.28.2022 Dostępny samorząd - granty Aleksandra Szul-Młoczyńska 2023-01-09 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
705688 ZP.271.27.2022 Świadczenie usług sprzątania budynku Urzędu Miejskiego w Kępicach Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-12-29 10:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
694498 ZP.271.23.2022 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Kępice w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023 oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kępicach Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-12-28 10:00:00 UE - Zamówienie z wolnej ręki Service Go to
698992 ZP.271.26.2022 Zimowe utrzymanie dróg oraz chodników gminnych na terenie Gminy Kępice w roku 2023 Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-12-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
692225 ZP.271.24.2022 Przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego w Kępicach Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-12-05 12:00:00 PL - Zamówienie z wolnej ręki Construction work Go to
688615 ZP.271.22.2022 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury turystyczno – sportowej nad Jeziorem Obłęskim w Gm. Kępice Aleksandra Szul-Młoczyńska 2022-12-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings