Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
536419 BZP/271/121/2021 Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Gminy Myślenice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi Joanna Czak-Idziaszczyk 2021-12-14 11:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
440849 8/PNE/SW/2021 Usługa grupowego ubezpieczenie na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5, im. św. Barbary w Sosnowcu Łukasz Wacławinek 2021-04-30 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
408984 769038-N-2020 USŁUGA UBEZPIECZENIA MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ RYZYK KOMUNIKACYJNYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE Joanna Czak-Idziaszczyk 2021-02-12 11:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
372025 62/20 Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz członków ich rodzin Łukasz Wacławinek 2020-09-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings