Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
911075 32/2024 Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia Szpitala Powiatowego w Chrzanowie Monika Kaczmarczyk 2024-05-14 12:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
866682 2023/BZP 00561347/01 Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia , odpowiedzialności cywilnej oraz floty pojazdów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Łukasz Wacławinek 2024-01-29 10:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
869299 2023/BZP 00578593/01 Świadczenie usług kompleksowego ubezpieczenia mienia Gminy Myślenice wraz z jej jednostkami Joanna Czak-Idziaszczyk 2024-01-16 11:50:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
832018 119/2023 Usługa Grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz członków ich rodzin Monika Kaczmarczyk 2023-11-20 09:50:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings