Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
941777 RI.271.2.941777.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Modernizacja płyty rynku w Kcyni" wraz z kompleksowym pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego. Aleksandra Dzięciołowska 2024-06-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
916286 RI.271.2.916286.2024 Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej im Jana Czochralskiego w Kcyni Marcin Narewski 2024-06-24 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
931207 RI.271.1.931207.2024 Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie Marcin Narewski 2024-06-20 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
937998 Kompleksowe pełnienie obowiązków inspektora nadzoru dla inwestycji "Modernizacja świetlic wiejskich w Żarczynie i Dobieszewie oraz budowa świetlicy wiejskiej w Paulinie" Aleksandra Dzięciołowska 2024-06-19 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
936914 RI.271.2.936914.2024 Budowa i naprawa chodników, dróg i placów z kostki brukowej i trylinki na terenie Gminy Kcynia Marcin Narewski 2024-06-12 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
924981 RI.271.2.924981.2024 Budowa i naprawa chodników, dróg i placów z kostki brukowej i trylinki na terenie Gminy Kcynia Marcin Narewski 2024-05-24 09:00:00 Zapytanie ofertowe Construction work Go to
926956 RR.271.2.926956.2024 Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kcynia Marcin Narewski 2024-05-21 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
912117 RI.271.2.912117.2024 Usługi elektryczne wykonywane na rzecz Gminy Kcynia w roku 2024 Marcin Narewski 2024-05-10 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
919261 Opracowanie Opisu Przedmiotu Zamówienia na bazie posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z opracowaniem kosztorysu inwestorskiego dla zadania „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w mieście Kcynia - etap II”. Aleksandra Dzięciołowska 2024-04-26 09:00:00 Szacowanie wartości zamówienia Service Go to
897116 RI.271.2.897116.2024 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Adaptacja budynku młyna na cele społeczno-kulturalne" wraz z kompleksowym pełnieniem obowiązków nadzoru autorskiego Marcin Narewski 2024-03-25 09:00:00 Zapytanie ofertowe Service Go to
876018 RI.271.1.876018.2024 Przebudowa drogi w miejscowości Głogowiniec Marcin Narewski 2024-02-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings