Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
644393 PIGK.271.26.2022 Zagospodarowanie Placu Niepodległości w Kamieniu Pomorskim Agata Rudyk 2022-08-11 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
646073 PIGK.271.27.2022 Remont murów i konserwacja murów obronnych wraz z elementami zagospodarowania terenu w Kamieniu Pomorskim przy ul. Lipowej, Klasztornej i Obrońców Warszawy Agata Rudyk 2022-08-16 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
648761 O.271.29.2022 Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach „Umowy o powierzenie grantu o numerze 3005/1/2021 ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 Agata Rudyk 2022-08-16 11:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
647640 PIGK.271.28.2022 Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie Agata Rudyk 2022-08-18 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
643596 PIGK.271.25.2022 Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim Agata Rudyk 2022-08-10 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
642675 OK.271.24.2022 Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 1 i Nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3A, na rok szkolny 2022/2023 Agata Rudyk 2022-08-01 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
633781 PIGK.271.20.2022 „Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej- Kamień Pomorski realizowana w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH” Agata Rudyk 2022-07-27 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
637351 PIGK.271.23.2022 Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie Agata Rudyk 2022-07-25 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
634638 PIGK.271.21.2022 „Modernizacja budynku kaplicy cmentarnej na terenie cmentarza komunalnego przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim” Agata Rudyk 2022-07-20 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
637214 PIGK.271.22.2022 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa i rozbudowa ulic Wysockiego, Kościuszki, Jagiełły, Plac Wolności i Pocztowej z przebudową infrastruktury technicznej w Kamieniu Pomorskim realizowanego w ramach Programu Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH promesa nr Edycja2/2021/115/PolskiLad Agata Rudyk 2022-07-18 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
629851 PIGK.271.18.2022 „Zagospodarowanie Placu Niepodległości w Kamieniu Pomorskim” Agata Rudyk 2022-07-08 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
632567 OK.271.19.2022 „Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego Nr 1 i Nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego Nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3A, na rok szkolny 2022/2023” Agata Rudyk 2022-07-08 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
626368 PIGK.271.17.2022 „Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie” Agata Rudyk 2022-06-29 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
624306 OK.271.16.2022 Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2022/2023, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu. Agata Rudyk 2022-06-17 10:30:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings