Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
668500 2022/S 186-525891 Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kaliska oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kaliska w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Sebastian Wensierski 2022-10-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
666664 2022/S 176-498466 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.260.000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu w wysokości 3.680.000,00 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 580.000,00 zł Sebastian Wensierski 2022-10-28 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
663744 2022/BZP 00268626/01 „Dostawa 2 zestawów: komputer stacjonarny + monitor + oprogramowanie w ramach zadania: „Zakupy inwestycyjne – w ramach realizacji programu pn. „Cyfrowa Gmina" (POPC) Paweł Jekiełek 2022-09-23 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
658074 2022/BZP 00328971/01 „Budowa dróg wraz z rozbudową lub budową podziemnego zbiornika retencyjnego miejscowości Kaliska zagospodarowanie placów i parkingu” – zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD Paweł Jekiełek 2022-09-16 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
655624 2022/BZP 00320078/01 „Remont dróg gruntowych w technologii ułożenia nawierzchni z płyt Yomb na terenie gminy Kaliska” Paweł Jekiełek 2022-09-09 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
650725 2022/BZP 00301345/01 Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Czarne – etap I Paweł Jekiełek 2022-08-26 10:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
641760 2022/S 137-391244 „Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla Gminy Kaliska oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kaliska w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r.” Beata Sikora 2022-08-26 08:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
641981 2022/BZP 00267979/01 „Budowa placu zabaw w Kaliskach” zadanie realizowane w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej Beata Sikora 2022-08-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
642574 2022/BZP 00270357/01 „Dostawa serwera IT” w ramach zadania: „Zakupy inwestycyjne – w ramach realizacji programu pn. „Cyfrowa Gmina” w ramach EFRR, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) Beata Sikora 2022-07-29 13:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642157 2022/BZP 00268626/01 „Dostawa 2 zestawów: komputer stacjonarny + monitor + oprogramowanie w ramach zadania: „Zakupy inwestycyjne – w ramach realizacji programu pn. „Cyfrowa Gmina" (POPC) Beata Sikora 2022-07-29 12:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
642789 2022/BZP 00271369/01 „Dostawa 18 sztuk komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem” w ramach zadania: „Realizacja projektu pn. Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym” Beata Sikora 2022-07-29 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
638650 2022/BZP 00250819/01 Utwardzenie drogi gruntowej w miejscowości Czarne – etap I Beata Sikora 2022-07-29 08:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings