Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
350059 RR.271.6.2020 Świadczenie usług transportowych na rzecz Gminy Jastarnia Agnieszka Konkel 2020-06-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Mode Proceeding type Action
346737 RR.271.5.2020 Świadczenie kompleksowej usługi oświetlania ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Jastarnia od dnia 01.07.2020 r. do 30.06.2021 r. Agnieszka Konkel 2020-05-26 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
344148 271.4.2020 Organizacja i administrowanie strefą płatnego parkowania oraz płatnymi parkingami na terenie Gminy Jastarnia w sezonach letnich 2020-2023 Helena Dahl 2020-05-22 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
313506 271.2.2020 Budowa ulicy Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i siecią kanalizacyjną Helena Dahl 2020-03-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
313516 271.3.2020 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn. „Budowa ulicy Sportowej w Jastarni wraz z wodociągiem i siecią kanalizacyjną” Helena Dahl 2020-02-25 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
311166 RR.271.1.2020 Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni Agnieszka Konkel 2020-02-21 10:00:00 Przetarg nieograniczony Construction work Go to
288680 RR.271.13.2019 Wykonanie prac konserwacyjnych oraz drobnych robót elektrycznych w budynkach będących własnością Gminy Jastarnia, konserwacja oświetlenia ulicznego oraz innych prac elektrycznych na rzecz Gminy Jastarnia Agnieszka Konkel 2019-12-18 10:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
281215 RR 271 12 2019 Opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej dla zadań: I. Budowa zespołu magazynów na sprzęt rybacki z węzłem sanitarnym w Jastarni wraz z infrastrukturą towarzyszącą;II. Montaż dwóch kontenerów socjalnych z przyłączami wodnym, kanalizacyjnym i energetycznym w Jastarni Agnieszka Konkel 2019-12-16 10:00:00 - Service Go to
266062 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastarnia RR.271.10.2019 Agnieszka Konkel 2019-11-27 10:00:00 - - Go to
270863 RR.271.11.2019 Przebudowa odcinka drogi ulicy Polnej w Jastarni Agnieszka Konkel 2019-11-14 10:00:00 - Construction work Go to
247838 RR.271.8.2019 Odbieranie i zagospodarowanie zmieszanych i segregowanych odpadów komunalnych z terenu Gminy Jastarnia. Agnieszka Konkel 2019-09-23 10:00:00 - - Go to