Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
538697 UG.271.17.2021 „Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego (grupa E) dla Gminy Jarosław i jej jednostek organizacyjnych na okres od 01.01.2022 do 31.08.2022 r.” Aleksandra Adamska 2021-12-08 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
541758 UG.271.18.2021 Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Tuczempach, ul. Jana Pawła II 11 Tuczempy’’ Dawid Pelc 2021-12-09 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
535791 UG.271.16.2021 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław w sezonach zimowych: 2021/2022 i 2022/2023 Dawid Pelc 2021-11-23 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
530948 UG.271.15.2021 Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław w sezonach zimowych: 2021/2022 i 2022/2023 Dawid Pelc 2021-11-12 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Service Go to
519932 UG.271.12.2021 ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY JAROSŁAW Dawid Pelc 2021-11-02 09:00:00 Przetarg nieograniczony Service Go to
521170 UG.271.13.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 111509r Olchowa – Makowisko w km 0+000-2+292 Dawid Pelc 2021-11-02 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
515000 UG.271.11.2021 Przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Surochów, Gmina Jarosław Dawid Pelc 2021-10-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
504300 UG.271.9.2021 „Jarosławska Grupa Zakupowa Energii Elektrycznej na lata 2022 – 2023” Aleksandra Adamska 2021-10-13 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
497741 UG.271.8.2021 Przebudowa dróg gminnych na terenie Sołectwa Munina Gmina Jarosław Dawid Pelc 2021-09-06 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
483813 UG.271.7.2021 „Rozbudowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnych wraz z budową przyłącza wodociągowego i instalacji elektrycznej ze studni S4 do budynku SUWZ Surochów Dawid Pelc 2021-08-11 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
478925 UG.271.6.2021 Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jarosław Dawid Pelc 2021-07-19 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to
466602 UG.271.5.2021 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SUROCHOWIE Dawid Pelc 2021-06-18 09:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Construction work Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings