Proceedings

Ongoing Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
No public proceedings

Finished Proceedings

ID Name Buyer Proceedings end Procedure Proceeding type Action
824273 P2/2023 Dostawa i wdrożenie sprzętowego systemu przeciwdziałającemu cyberzagrożeniom, umożliwiającego ich wykrywanie przy wsparciu mechanizmów uczenia maszynowego oraz zapewniającego automatyzację i orkiestrację ich obsługi Andrzej Starczyk 2023-10-05 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
823441 P1/2023 Dostawa urządzenia typu sBDS (Server Breach Detection System) służącego do wykrywania zagrożeń sieciowych i reagowania (NDR - Network Detection and Response) dla Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Spółka z o.o. Andrzej Starczyk 2023-10-04 11:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
808163 Zakup sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuca dla pneumonologii na lata 2023-2024 w ramach programu wieloletniego pn.„Narodowa Strategia Onkologiczna” Andrzej Starczyk 2023-09-05 14:00:00 PL - Tryb Podstawowy (art. 275) Supply Go to
690675 P3/2022 Dostawa urządzenia typu NIPS (Network Intrusion Prevention System) inteligentnego systemu ochrony wnętrza sieci dla Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Spółka z o.o. Andrzej Starczyk 2022-11-24 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
680859 P2/2022 Dostawa serwera plików NAS wraz z dyskami twardymi dla Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Spółka z o.o. Andrzej Starczyk 2022-11-02 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
668252 P1/2022 Dostawa serwera, macierzy dyskowej, urządzenia klasy UTM i oprogramowania podnoszące bezpieczeństwo sieci dla Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Spółka z o.o. Andrzej Starczyk 2022-10-04 10:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to
523274 2021/BZP-00235808/01 lub 2021/S 206-536070 Dostawa sprzętu do diagnostyki i leczenia raka płuc w 2021 r. dla Narodowej Strategii Onkologicznej w zakresie pneumonologii z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu Andrzej Starczyk 2021-11-10 09:00:00 Przetarg nieograniczony Supply Go to

Canceled Proceedings

ID Name Buyer Proceedings canceled Procedure Proceeding type Action
No public proceedings